Pan Zdeněk měl nemocné srdce, prodělal dvě srdeční příhody a po selhání ledvin procházel denně dialýzou. I přes zdánlivě mladý věk 55 let, byl velmi vážně a nevyléčitelně nemocen. S chorobami se potýkal již 18 let, a docházela mu síla s nimi bojovat.

Na pravidelných kontrolách u lékaře v nemocnici však o tom, jak si má ještě zařídit život, informován nebyl. Navíc žil sám, potýkal se tak se samotou, bolestmi a nepohodlím. Pak ho potkala další srdeční příhoda. Pan Zdeněk svůj boj nezvládl. Zemřel sám.

Jiný nevyléčitelně nemocný kardiologický pacient, osmdesátiletý klient paliativní péče Baťovy krajské nemocnice ve Zlíně, měl větší štěstí. Při hospitalizaci na kardiologickém oddělení jej navštívili pracovníci paliativní péče. Povykládal si s nimi, ale jejich služby odmítl, vždyť přece neumíral.

„Ale věděl, že když se objeví v nemocnici podruhé, může si nás kdykoliv zavolat, když bude chtít. Za dva měsíce přišel znovu na kardiologii a už si paliativní tým vyžádal,“ uvedla lékařka paliativní péče KNTB Alena Kočendová.

Doplnila, že jejich týmu se podařilo pracovat s tímto pacientem nejen po stránce psychologické, ale i té sociální. Při této péči se pacientovi dostalo nejen tišení bolesti, ale také si mohl o své nemoci povykládat, zjistit v jakém stadiu jeho nemoc je a hlavně se smířit s tím, že zemře. Mohl vyslovit své přání, aby až jeho čas nastane, byl doma u rodiny.

„Tento pacient byl ještě tři týdny doma za asistenci domácího hospice, pak doma zemřel,“ doplnila Alena Kočendová.

Těžce nemocní pacienti ve Zlínském kraji mají možnost navštěvovat nově otevřené oddělení paliativné péče. Ambulantní zařízení pacientům nově nabízí nejen moderní komfort a zázemí, ale také profesionální tým, který je při jejich těžké cestě nemocí provází a radí jim. Pomáhá současně rodině nemocných, radí jim například i to, že mohou pro své blízké využít domácí hospicovou léčbu.

„Dříve to lidé ani nevěděli, že mají takové možnosti,“ připomněla lékařka Kočendová.

O paliativní péči s Alenou Kočendovou

Paliativní péče je podle Aleny Kočendové komplexní péče o těžce nemocné pacienty.

„Paliativní péče není jen o onkologických pacientech. Za poslední rok bylo zjištěno, že těchto pacientů je 40 %,“ uvedla lékařka s tím, že do ambulancí paliativní péče dochází i pacienti s chronickým neurologickým onemocněním, pacienti s kardiovaskulárním onemocněním, s chronickým srdečním selháním, s těžkým selháním ledvin či jater a dalších těžce nemocní.

Tito pacienti podle lékařů mají nejen potíže fyzické, ale i psychické, sociální a spirituální. A právě proto je speciální paliativní tým sestaven.

„Máme tady lékaře, zdravotní sestru, psychologa, sociální pracovnici a kaplany. Nestaráme se jen o pacienty, ale i jejich rodiny. Jde nám o to, aby i ta rodina, která jde s pacientem jeho nemocí, dostala naši péči,“ doplnila Alena Kočendová.

„Je předsudkem, že zde máme jen pacienty, kteří umírají a jsou v konečném stadiu nemoci. My zde máme i pacienty, kteří i když mají nevyléčitelné nebo závažné onemocnění, jsou schopni k nám sami dojít. Jsou k nám do ambulance odeslaní třeba onkologem. Pak sem chodí dva, tři, čtyři měsíce a podle toho, jak vypadá jejich stav, začínáme s terapií,“ vysvětlila lékařka Alena Kočendová.

Na první schůzce s pacientem řeší symptomy jeho nemoci.

„Ale jak jde čas a jeho nemoc postupuje, tak začínáme řešit tu sociální stránku, co by si pacient přál, když by došlo ke zhoršení zdravotního stavu. Jestli chce zemřít doma, nebo otevíráme otázky, na které není na jiných ambulancích ani čas. Jsme průvodci jeho těžkou nemocí,“ přiblížila lékařka s tím, že instrukce jak projít tímto těžkým obdobím dostává i rodina a společně získávají plán péče paliativního pacienta.

„Míváme tady i pacienty, kteří vtipkují a občas se s nimi zasmějeme. Zažila jsem onkologického pacienta který měl padesát let. Přišla jsem za ním a ptala jsem se, co bych pro něj mohla ještě udělat. A on se na mě podíval z toho lůžka a odpověděl: „To by snad ještě mohla zvládnout moje manželka paní doktorko…“ Nakonec zemřel, obklopen svou rodinou.

Kromě paliativní péči se na tomto oddělení poskytuje i léčba chronické bolesti. V loňském roce bylo na paliativní péčí ošetřeno 250 pacientů a provedli 100 limitací léčby ( tzn. Pacient má právo na vyjádření svého přání o budoucí zdravotní péči o vlastní osobu v době, kdy už se nebude schopen sám rozhodovat. pozn. red.)