„Tento týden absolvují prověřovací cvičení všechny směny profesionálních hasičů ze stanice Luhačovice a jedno dopoledne se k nim přidají i hasiči ze stanice Slavičín. Cvičení jsou zaměřena na záchranu tonoucí osoby při zásahu na zamrzlé vodní hladině,“ popsala krajská mluvčí hasičů Lucie Javoříková.

Dobrovolníci simulovali tonoucí osobu, která propadla ledem do vody. Hasiči následně trénovali efektivní a rychlé vytažení prochladlé osoby na břeh.

Záchrana tonoucího v zimě je náročná

„Vyproštění tonoucího z ledové tříště anebo z ledového propadliště je technicky náročné. Cílem prověřovacího cvičení, které se trénuje každou zimu, je mimo jiné prověřit akceschopnost jednotek a odbornou připravenost příslušníků při tomto zásahu,“ doplnila mluvčí.

Led pro bruslaře není venku dost silný. "Nedosáhl dostatečné tloušťky, a proto apelujeme na lidi, aby v žádném případě na zamrzlé vodní plochy ve Zlínském kraji nevstupovali. Hrozí, že se propadnou,“ sdělila mluvčí.

Zásady pohybu po zamrzlé ploše:
- Hasiči nedoporučují pohyb po ledu o tloušťce menší než 12 cm a v místech, kde není možnost pomoci v případě nouze. Bez problémů se lze pohybovat po ledu o tloušťce 18 cm
- Při pohybu po zamrzlé vodní ploše je nutné dbát co největší opatrnosti – možnost prasknutí ledové krusty je vysoká zejména u ploch s přírodním přítokem a odtokem, kde jsou vyšší teploty v místech průtoku