„Šest návrhů postupuje do druhé fáze soutěže. Soutěžící budou mít nyní další dva měsíce, aby své návrhy dopracovali, poté se porota sejde ještě jednou a vybere konečné pořadí včetně vítěze. Očekáváme, že výsledky budou zveřejněny ještě před Vánocemi a v lednu bude otevřena výstava všech doručených návrhů,“ konstatoval primátor Miroslav Adámek.

Cílem soutěže je také nalezení vhodného umístění parkovacích míst.

„S tím souvisí i uvolnění plochy před kostelem pro novou parkovou plochu,“ konstatoval náměstek primátora Jiří Korec. Kvalitu doručených návrhů označila soutěžní porota za velmi dobrou.

„Samotná realizace je samozřejmě záležitostí několika dalších let,“ uvedl Ivo Tuček, vedoucí oddělení prostorového plánování magistrátu.

Kromě náměstí Míru probíhají přípravy na organizaci veřejné architektonické soutěže také pro oblast takzvaného divadelního parku, tedy oblasti mezi ulicí Potoky a Městským divadlem Zlín. Právě zde byla v minulých letech zamýšlena zástavba.

Na základě požadavků rady města zpracovávají úředníci magistrátu zadání soutěže, která by vdechla novou podobu tomuto dosud neutěšenému prostoru.

Velkou roli by zde měla hrát přítomnost divadla. Prostor by mohl umožnit zřízení dočasné letní scény, která by byla využitelná během letních festivalů. A mohla by nést jméno Václava Havla. (dav)