Nová forma všeobecného preventivního programu totiž probíhá ve vlakové soupravě. Cílem tohoto projektu je prostřednictvím zapojení všech lidských smyslů zapůsobit na návštěvníka vlaku a výrazně ovlivnit jeho pohled na legální i nelegální drogy a závislosti.

REVOLUTION TRAIN vážící 300 tun je 165 metrů dlouhým kolosem, který sází na interaktivitu, efektivitu a moderní technologie.

Celkem čest vagonů je uzpůsobeno do podoby multimediálních sálů, v nichž se v několika rovinách odehrává příběh o příčinách, vývoji a důsledcích drogové závislosti.

Jak návštěvníci protidrogovým vlakem a potažmo příběhem procházejí, stávají se díky interaktivním technologiím jeho aktivními účastníky.

Součástí projektu jsou i návazné programy a sběr anonymních dat, která mají jednotlivým městům pomoci při tvoření koncepcí protidrogové prevence.

Práce s cílovou skupinou tak nekončí návštěvou vlaku, ale s časovým odstupem pokračuje skrze diskuze, umělecké vyjádření žáků a speciální sektaní ve školách, která na příběh z vlaku navazují.

Ilustrační foto.
Hledají se do registru dárci kostní dřeně
Výstava Z deníku válečníka v muzeu v Napajedlích.
TIP DENÍKU: Výstava zbraní v Muzeu Napajedla. Podívejte se