Částečně teda nahrává anonymu, který poukazoval na to, že titul docent získal děkan neoprávněně, nicméně podle odborníků je citace vlastních prací běžná a legální. Rektor se chce k výsledkům vyjádřit ale zatím nechce. Čeká prý na to, až oficiálně etická komise zasedne.

Děkan Světlík, který na univerzitě k 31. červenci končí, si žádného přestupku vědom není a vědecká rada univerzity stojí při něm.

Když se vedení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně dostal do rukou anonym, který poukazoval na totožnost disertační a habilitační Světlíkovy práce, bylo jeho povinností záležitost podle zákona prošetřit. Rektor Ignác Hoza pro tento účel stanovil komisi. Zasedl v ní proděkan fakulty technologické Jiří Dostál, prorektor pro pedagogickou činnost Aleš Gregar a prorektor pro tvůrčí činnost univerzity Vojtěch Křesálek. Ten byl současně předsedou komise.

„Z anonymu vyplynula dvě fakta. První, že habilitační práce docenta Světlíka není k dispozici v knihovně a druhý, že velká část této práce je totožná s jeho disertační,“ objasnil.

Po kontrole knihovny zjistil, že na místě chybí přibližně deset habilitačních prací různých docentů fakulty. „Zůstávaly na vědeckých pracovištích fakult, což jsem dal do pořádku a nyní už má každý možnost si je prohlédnout,“ uvedl Křesálek.

Posudek, zda jsou práce totožné, si nechala po domluvě komise stanovit dvěma nezávislými soudními znalci z Prahy. „Měli na to dva měsíce. Jeden z nich je spíše hodnotící a habilitační práci považuje za velice kvalitní. Druhý je techničtějšího rázu a vyplývá z něj, že většina částí prací se shoduje, včetně závěrů,“ sdělil předseda komise.

To potvrzuje podle něj i první ověřování počítačovou metodou, která ukázala totožnost prací na čtyřiačtyřicet procent ze sta. „Docent Světlík každopádně porušil pravidlo vědecké obce, které říká, že každý zdroj musí být v práci citován,“ zdůraznil Křesálek.

S tím děkan nesouhlasí. „Je pravdou, že jsem necitoval svou doktorskou práci. Jako zdroj jsem však uvedl publikaci Marketing pro evropský trh, kterou vydalo nakladatelství Grada. A právě v ní je velká část práce disertační, kterou jsem v habilitační použil,“ objasnil Světlík. Nepovažuje potom nic špatného na tom, že na tomto základě stavěl nové vědecké poznatky, jež jsou při obhajobě docentury podmínkou.

Děkan podal na anonyma, který elektronicky obvinění z jeho plagiátorství v březnu rozeslat, trestní oznámení. To však policie stále prošetřuje. Současně mu končí k poslednímu červenci děkanské volební období a chystá se z univerzity odejít. „Mám to v plánu už rok. Budu přednášet od září na Vysokém učení technickém v Brně, na Vyšší odborné škole ve Zlíně a na univerzitách v Bratislavě a ve Vídni,“ sdělil.

Před čtrnácti dny se všichni členové vědecké rady univerzity, jíž je Světlík členem, na svém zasedání shodli, že při udělování titulu současnému děkanovi hlasovali s plným přesvědčením, že jeho práce splňuje všechny požadavky. „Bylo to jednoznačné mínění všech přítomných. Naprosto nesouhlasíme s tím, že by jeho habilitační práce nebyla právoplatná,“ potvrdil jeden z přítomných František Trnka.

Citovat sám sebe je podle děkana Fakulty technologické Petra Hlaváčka zcela běžné. „Podmínkou je, aby práce posunula úroveň lidského poznání dál,“ uvedl. Sám však nechtěl celou kauzu hodnotit, jelikož Světlíkovy práce nečetl a nesrovnával.

Jaké stanovisko k celé kauze zaujme vedení školy v čele s rektorem Hozou, ale zatím není jasné. „Nyní nemohu říct, jak se k výsledkům postavíme. Dosud totiž etická komise nezasedla a nepředložila mi výsledky oficiálně,“ sdělil rektor.