Tehdy náležel k hradu Světlov. „S ním souvisí také jedna z verzí vysvětlení původu názvu obce. Údajně získala své jméno podle toho, že obyvatelé vesnice obstarávali vodu pro majitele světlovského hradu,“ vysvětlil starosta Provodova Antonín Galla.

Další legenda pak uvádí, že Provodov dostal název podle nejstarších usedlíků, kteří doprovázeli poutníky a pomáhali jim dostat se přes hory v okolí. „Existuje však ještě jedna možnost vysvětlení původu jména vesnice, která hovoří o tom, že jméno obce pochází od rodového jména Provod či Provoda,“ dodal starosta.

Obyvatelé vesnice se odedávna živili zemědělstvím a ovocnářstvím. V obci byly sušárny a pálenice.

Čím se Provodov může pochlubit nyní, jsou památky. V okolí se nacházejí zříceniny hradů Starý Světlov a Rýsov, v obci pak kromě barokní sochy sv. Jana Nepomuckého a božích muk u fary také památky lidové architektury Luhačovického Zálesí. Nejvýznamnější je však poutní kostel Panny Marie Sněžné, na místě zvaném Malenisko.

Jako většina poutních míst je také toto spjato s legendou o zázraku. V 18. století si tam prý vodou z místního pramene uzdravila oči provodovská mlynářka. Když tatáž voda vyléčila i hraběte Serenyiho, dal tento majitel luhačovického panství nad pramenem vybudovat kapličku. Ta byla později přebudována na poutní kostel v barokním slohu. Nad ním se nachází křížová cesta, vedoucí ke kapli.

„V naší obci působil také známý farář František Muller od července 1944 až do své smrti v říjnu 1985. Byl autorem řady knih o Provodově a sběratel bájí a pověstí ze zdejšího kraje, které také vysvětlují možný původ jména naší obce,“ dodal starosta.

Provodov má nyní téměř osm set obyvatel. Funguje tam řada sdružení a spolků, jako je dechová hudba, hasiči či fotbalisté.