V sobotu přijela na Provodov družina Jaroslava ze Šternberka, který starostu Marku Prachařovi předal glejt o jejím založení. V historickém duchu se neslo i vystoupení skupiny historického šermu Berendal z Otrokovic. Folklor zastoupil soubor Malé Zálesí, historická technika provodovských hasičů a též četní krojovaní občané obce. Večer patřil hudbě.

Vydali i publikace

V neděli Provodovjany probudil slavnostní budíček. Poté, co se shromáždili na návsi, vyšli průvodem na Maleniska na mši. Bohoslužbu, při níž byl posvěcen i prapor a znak obce, celebroval arcibiskup Jan Graubner. Odpoledne byl připraven kulturní program.

Výročí obce podnítilo i vydání publikací – Sborník Provodov-kapitoly z dějin obce, kniha textů o poutním místě Maleniska a CD s místními písněmi a tradicemi.⋌(hed)