„Objekt sportovní haly byl postaven na začátku 70. let a nyní již vykazuje řadu technických a stavebních nedostatků. Proto přistoupíme k rekonstrukci,“ uvedl hejtman Čunek.

„ Projektová dokumentace pro realizaci akce byla dokončena letos v červenci a ve stejném měsíci bylo vydáno i stavební povolení. Rekonstrukci haly bychom chtěli dokončit nejpozději do konce příštího roku,“ informoval dále Jiří Čunek.

Během rekonstrukce bude vyměněna střešní krytina a zateplena a staticky zajištěna střecha haly. V interiéru pak bude provedena rekonstrukce podhledu s osvětlením a instalace vzduchotechnických rozvodů. Dále bude realizována výměna sportovní podlahy, instalace vzduchotechnického zařízení haly, rekonstruováno bude vytápění objektu a vyměněna prosklená stěna haly. Provedena bude také rekonstrukce zbývajících vnitřních prostorů haly a zázemí, dokončeno bude zateplení objektu a rozšířeno stávající parkoviště.

Sportovní hala je využívána především pro tělocvik a sportovní aktivity studentů. Mimo školní výuku využívají halu sportovci různých odvětví, jako například na volejbal, florbal, malá kopaná, tenis apod. Součástí sportovní haly je také menší, stupňovitě řešená tribuna pro případné diváky v době soutěžních utkání. (ex)