Tu speciálně pro celorepublikový projekt Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka napsal Jiří Kahoun a ilustroval Jiří Fixl.

„Cílem tohoto projektu je rozvoj četby hned od prvních měsíců školní docházky dětí, vytvoření základů návyku pravidelného čtení a podnícení potřeby využívat pro získání vědomostí veřejné nebo školní knihovny,“ shrnula smysl této akce knihovnice Ladislava Jařabová.

Naučit se číst patří k nejdůležitějším úkolům, které děti v první třídě čekají.

„Proto si také velice ceníme spolupráce s knihovnou, která nám nabídla zapojení do projektu Knížka pro prvňáčka,“ uvedla učitelka jedné z prvních tříd Daniela Strnadová.

Projekt Knížka pro prvňáčka vyhlašuje Národní pedagogická knihovna v Praze a valašskokloboucká městská knihovna se do něj letos zapojila už podruhé.

„Knížka, kterou díky němu děti dostaly, je vydána v premiéře a je speciálně určena pro tento účel, takže není v knihkupectvích běžně dostupná,“ konstatovala mluvčí Valašských Klobouk Lenka Zvonková.

Svou první knížku si odneslo více než šedesát malých čtenářů.