Jednou z nich byla i Marcela Nevyjelová, matka žákyně třetí třídy a budoucí prvňačky.

„Montessori výuku podporujeme proto, že díky pomůckám učí žáky prakticky. Všechno si mohou vyzkoušet a časově naplánovat podle toho, jak chtějí. Pracují sami nebo s kamarády a mohou se volně, nenásilně rozvíjet,“ uvedla některé z důvodů Nevyjelová.

Pro zřízení Montesorri třídy byly údajně desítky rodičů. „Přestože nevzala škola do této třídy všechny naše děti, jsme rádi, že se otevře,“ pochvalovala Nevyjelová.

Jak ředitelka ZŠ Komenského I Ilona Garguláková upřesnila, nemohla vzít všechny zájemce, třída totiž může mít prý maximálně dvaadvacet žáků. „Budou to děti prvního a druhého ročníku, z nichž dvanáct by mělo být prvňáčků,“ přiblížila ředitelka.

Jedním z pravidel výuky podle Montessori je práce ve skupinkách. Pokud si žák neví s učivem rady, nejdříve mu poradí kamarád, teprve potom učitelka. Děti si samy také volí pořadí předmětů a v závislosti na svých dovednostech také dobu, kterou se budou probírané látce věnovat.

„Na každý den mají stanovený obsah učiva. Je pouze na nich, aby si zvolily časový harmonogram,“ vysvětlila ředitelka.

Současně však zdůraznila, že i tato třída musí splnit rámcový vzdělávací program, to znamená, že žáci se musejí naučit vše, co se učí jejich vrstevníci v ostatních třídách.

Jak se vám líbí systém Montessori výuky? Zapsali byste své dítě do této třídy nebo naopak upřednostňujete klasický způsob výuky? Máte zkušenosti s jinými alternativními způsoby výuky? Diskutujte a hlasujte v anketě, váš názor nás zajímá.

Pro výuku Montessori jsou potřebné speciální, přímo na objednávku vyráběné pomůcky, které děti využívají po celou dobu prvního stupně. Jedná se o nejrůznější dřevěné kostky či tyče.

„Jsou velmi drahé. Věřím, že společně se sponzory potřebné finanční prostředky dáme dohromady tak, aby třída mohla od nového školního roku bez problémů pracovat,“ poznamenal náměstek zlínské primátorky Hynek Steska.

Město prý zahájení výuky podle Montessori podporuje.

„Osobně se mi líbí, že není určena pouze pro nadané děti, ale pro úplně všechny. Nestaví je do izolace, ale naopak je učí, aby si vzájemně pomáhali v rozvoji svých dovedností,“ zdůvodnil Steska.

Kladně hodnotí zřízení nové třídy i pedagožka MŠ Montessori ve Zlíně Zuzana Strachoňová – Hönigová.

„Jsme rádi, že nejmenší, kteří k nám chodí, budou pracovat dál ve stejném systému. Zájem o Montessori je obrovský. Navštěvuje nás sedmdesát dětí od batolat do šesti let z celého kraje. Přesto neuspokojíme poptávku, která je dvojnásobná,“ sdělila Strachoňová – Hönigová.

MŠ Montessori funguje ve Zlíně dva roky a rodičů, kteří do ní chtějí umístnit své potomky, prý stále roste.

Zda otevře ZŠ Komenského I ve Zlíně i navazující třídy alternativní Montessori, je zatím podle mluvčí zlínské radnice Marie Masaříkové předčasné předvídat.

„Jedná se o pilotní projekt. Uvidíme, jak se osvědčí,“ sdělila.