„Za prosinec, ale v podstatě za celou první část zimního období do konce roku 2017, jsme byli ve srovnání s předchozími roky velmi aktivní při zmírňování následků zimního počasí,“ konstatoval provozně-technický náměstek Ředitelství silnic Zlínského kraje Radek Berecka.

Dlouhodobá zkušenost ukazuje, že 31. prosince za sebou silničáři zpravidla nemají ještě celou polovinu zimy, že nákladnější bývá druhá část zimního období od 1. ledna do konce března, zejména první dva měsíce.

V ročním rozpočtu Ředitelství silnic Zlínského kraje se na celou zimní údržbu silnic v každém roce podle dlouhodobého průměru plánuje částka 85 milionů korun.

2017
V prosinci 2017 bylo v kraji pluhováno 29 661 kilometrů krajských silnic, posypáno 47 162 kilometrů. Bylo spotřebováno 2061 tun soli a 4592 tun inertního posypového materiálu. Náklady ve finančním vyjádření dosáhly částky 22,6 milionu korun.
Od začátku zimního období to bylo 42 953 kilometrů solení, 61 486 kilometrů posypu, spotřeba 2593 tun soli a 5565 tun inertu, náklady 32,811 milionu korun.

2016
Za stejné období roku 2016 evidovalo ŘSZK na silnicích II. a III. třídy náklady 28,456 milionu korun, bylo pluhováno 20 576 kilometrů, posypáno 53 786 kilometrů a spotřeba činila 2597 tun soli, 4210 tun inertu.

2011–2015
Předtím, v letech 2011 – 2015, bývaly náklady a výkony zimní údržby silnic v první části zimy do přelomu roku výrazně nižší.