Díky této technologii tak bude možné okamžitě přímo komunikovat v případě mimořádných situací jako jsou například povodně a včasným zásahem minimalizovat škody. Kromě toho umožní systém archivovat v digitální podobě různé dokumenty, knihy nebo staré tisky jejichž stav podléhá působení času.

Také umožní lékařům všech krajských nemocnic předávání obrazové dokumentace pacientů jako například rentgenové snímky.

„V tomto jsme my zatím v České republice první," nechal se slyšet Hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák. Jde o projekt Zlínského kraje a jedenácti jednotlivých projektů obcí s rozšířenou působností.

Cílem bylo zlepšení fungování krajského úřadu s ohledem na elektronizaci veřejné správy.

„Proto byla vybudovaná optická datová síť s názvem 21Net, technologické centrum kraje a dlouhodobá úložiště dat," osvětlil problematiku Ivo Skrášek, vedoucí oddělení informatiky Krajského úřadu. Minimální životnost optických kabelů je dvacet let.

Kraj si od toho slibuje, že minimálně tuto dobu bude moci využívat a poskytovat díky této síti nové služby. Síť je tvořená zhruba čtyři sta padesáti kilometry optických kabelů. Ty byly pořízeny odkupem již vybudovaných sítí a propojují kromě jiného také hasičský záchranný sbor a Policii České republiky.

Veřejný internet použít nešlo

Tato zcela nezávislá síť byla vytvořena proto, že spoustu služeb které kraj poskytuje, nelze provozovat prostřednictvím veřejného internetu. A to především z důvodu bezpečnosti.

„Útoky, které loni touto dobou probíhaly ukázaly, že je naprosto reálné, že se na několik dní vyřadí určité části sítě," vysvětlil důvod budování vlastní nezávislé sítě Ivo Skrášek.

Aby to všechno fungovalo muselo být vybudováno technologické centrum ve dvou lokalitách. Jedna se nachází pod budovou krajského úřadu a druhá je hostována u Českých radiokomunikací. Dvě proto, aby v případě nutnosti například rozšiřování kapacity nebylo nutné systém vypínat a jakákoli vylepšení či pravidelná údržba se mohla dělat za provozu.

Úplnou novinkou je dlouhodobé ukládání elektronických dokumentů. Díky novým technologiím bude možné zaručit jeho pravost a úplnost i v případě, že si jej někdo vyžádá třeba za desítky let. Důraz se klade především na důvěryhodnost dokumentu. Toto úložiště bude sloužit nejen kraji ale také obcím s rozšířenou působností.

Pošlou si rentgeny

Druhým úložištěm je krajský depozitář. Ten má podobný účel, ale neslouží úředním dokumentům. Ukládají se do něj, fotky, noviny, staré listiny apod. Zde bude potřeba zajistit ukládání v řadě různých formátů, aby v případě potřeby za několik desítek let bylo možné dokument otevřít. Digitalizována už byla data z regionálních muzeí, galerií, knihoven, hvězdárny a dalších institucí. Další úložiště je určeno pro sdílení lékařských obrazových snímků v nemocnicích.

„To ušetří čas, peníze a pacienti nemusí být zbytečně ozařování dalším snímkováním," vysvětlil výhody primář zobrazovacích metod Krajské nemocnice Tomáše Bati Jiří Tesař. Projekt stál cca 110 milionů s využitím osmdesátipěti­procentní dotace z Integrovaného operačního programu.

ROMAN BUČEK