Pejskaři ve Zlíně se již od konce loňského roku bouří proti vydané novelizované vyhlášce, která omezuje pohyb psů v krajském městě a nově vykázala jejich čtyřnohé kamarády z dalších dvou míst (z Centrálního parku na Jižních Svazích a náměstí v Malenovicích – pozn. red.).

Petice, kterou zorganizovala občanská skupina I pes je město Zlín!, se 2. února 2020 doslova rozlétla krajským městem. Za sedmnáct dní na deseti místech ve Zlíně vyjádřilo svůj názor celkem 795 lidí. Touto aktivitou chtějí mimo jiné docílit rychlejšího jednání s městem a zrušení konfliktní vyhlášky.

„Myslíme si, že máme právo projít městem Zlín se psy, aniž by nám v tom někdo kladl překážky. Podle nás musí mít tuto možnost hlavně vodící a canisterapeutičtí psi. Také se nám nelíbí, že město Zlín zmenšuje prostor pro venčení psů a pro jejich vycházky. Navíc, vzhledem k počtu psů, kterých je registrováno 5800, je ve městě míst k venčení velmi málo,“ vyjmenoval některé důvody k sepsání petice Michal Gaja, jeden z organizátorů petiční akce a zároveň spoluzakladatel občanské aktivity I pes je město Zlín!

Jednání jsou pomalá, říkají iniciátoři

Michal Gaja uvedl, že ačkoli vedení radnice vstoupilo s aktivisty do jednání, kroky radních jsou pomalé a nedostačující.

„Rozhodli jsme se proto udělat petici, kde zveřejňujeme náš názor na zmiňovanou vyhlášku a neřešení tohoto problému. Petici předáváme na ministerstvo vnitra,“ vyjádřil se Michal Gaja.

Doplnil, že i když se zástupci města snaží s aktivisty domluvit, je to z pohledu většiny opravdu málo.

„Žádné větší změny v náš prospěch zatím nenastaly. Ale my musíme venčit naše psy každý den a oni nepočkají, až město splní, co slíbilo. V tomto směru jdou věci pomalu. Podle většiny pejskařů je vyhláška udělaná špatně, nesouhlasí s ní. Proto je tato situace nutí dělat ráznější kroky – jako například sepsání petice a její zaslání na ministerstvo vnitra,“ vysvětlil organizátor akce.

Radnice krok nečekala

Podle vedení města jsou kroky sdružení I pes je město Zlín! překvapující.

„Proběhlo již několik vzájemných jednání, na kterých byly dohodnuty některé vstřícné kroky ze strany radnice. Co se týká petice zaslané na ministerstvo vnitra, tohoto kroku se neobáváme. Celou věc jsme samozřejmě projednávali s našimi právníky a nečekáme žádný rozpor,“ uvedl za zlínský magistrát mluvčí Tomáš Melzer.

Podle předkladatelů petice může ministerstvo udělat tři věci. Doporučit městu, aby spornou vyhlášku stáhlo a vypracovalo novou; doporučit, aby vyhlášku zastavilo; říci městu, že má se zástupci občanské aktivity více a rychleji jednat.

Jablkem sváru a důvodem k založení občanské aktivity I pes je město Zlín!, která vznikla loni 5.listopadu, bylo vydání novelizované vyhlášky o volném pohybu psů ve Zlíně, v říjnu loňského roku. Kvůli ní přibyly další dvě místa, kam psi nesmí a to Centrální park na Jižních svazích a náměstí před poštou v Malenovicích. Zákaz platí dokonce pro vodící a canisterapeutické psy. Podle stěžovatelů také chybí koše na psí hovínka, některým majitelům psů vadí i vysoké roční poplatky. Skupina má dodnes přes 2200 členů.

Náměstek Lansdfeld vysvětluje

Podle náměstka primátora Bedřicha Lansdfelda je celá věc kolem novelizace vyhlášky velké nedorozumění. „Chci zdůraznit, že jsme jen aktualizovali vyhlášku platnou již od roku 2006. Většina výhrad k vyhlášce se vztahuje na omezení, které již dávno platí,“ vysvětlil již dříve Lansdfeld. Podle něj se nejedná o žádný plošný zákaz.

„Do doby schválení platné novelizace bylo definováno pouze šest ploch s omezením pohybu psů. Nově jsme schválili dvě. Naproti tomu jsme nově vymezili dvě nové plochy vyhraněné pouze pro psy psí hřiště, jejíchž vybudování jsme dokončili letos,“ dodal Landsfeld a nabídl setkání s představiteli iniciativy. Těch se nakonec uskutečnilo několik. Na nich se představitelé obou stran dohodli na některých bodech.

Patří mezi ně například zavedení obecné osvěty. Od března také plánuje radnice volný přístup k sáčkům na psí odpad.

Podle radnice zváží Rada města možné úpravy v rámci projektu biotopu na Jižních Svazích, který má vzniknout v prostoru Centrálního parku. Pejskařům by měl být umožněn průchod do spodní části Centrálního parku po zatravněných plochách.

„Projektová dokumentace části parku s biotopem má být hotova na začátku dubna. Stejně tak náplň využití okolních parkových ploch. Vyhodnocení novelizace současné vyhlášky proběhne v návaznosti na výše uvedené v průběhu dubna,“ vysvětlil Bedřich Landsfeld s tím, že se v této době zástupci města s pejskři opět setkají.