Operaci tohoto typu a rozsahu zorganizovali záchranáři na území Zlínského kraje vůbec poprvé.

„Účelem bylo procvičit reálný zásah základních i ostatních složek integrovaného záchranného systému,“ informoval mluvčí krajských hasičů Ivo Mitáček. Cílů výcviku bylo více, než na podobných akcích bývá.

„Hlavním úkolem pro naše velitele bylo zvládnout a organizovat pomoc při výskytu nebezpečné nemoci, zabezpečit ochranu zasaženého prostoru, zvládnout manipulaci se zvířaty a provést dekontaminaci osob i zasahující techniky,“ přiblížil Mitáček.

Vedle specialistů zasahujících přímo na místě, zasedal v Holešově krizový štáb města a další organizace státní správy. Poprvé byl také svolán i krizový štáb krajské ředitelky hasičů.

Záchranáři si vyzkoušeli práci v nových ochranných oblecích a manipulaci s živou drůbeží, která nelze ničím nahradit. „Byly zkoušeny také měřící přístroje na koncentrace nebezpečných látek a jejich meze použitelnosti i výbušnosti,“ doplnil mluvčí.

Složky záchranného systému nebyly jediné, kdo se na zásahu podílel. Do akce se zapojila i Krajská veterinární správa, jejíž zástupci ověřovali nové metody utrácení drůbeže pomocí oxidu uhelnatého.

„Usmrceno bylo asi dvě stě kusů brakované drůbeže, která byla již dříve určená k likvidaci,“ oznámil Mitáček s tím, že nový postup je ke zvířatům citlivější a lze ho využít i v uzavřených prostorách hal.

Nezaháleli ani strážníci Městské policie Holešov, kteří z nařízení krizového štábu obcházeli domácnosti v Bořenovicích a sčítali domácí chovy ptactva.

Závěry cvičení budou součástí rozsáhlé zprávy, která má dál sloužit pro školení a výcvik záchranářů.