Novou střechou se od července může chlubit zámek ve Vizovicích.

Nyní střecha vizovického zámku září novotou. Navíc dostala původní červený vzhled, jaký měla před padesáti lety.

DVA ROKY PRÁCE

„Práce na rekonstrukci střechy zámku se týkaly kompletní opravy krovů, původních komínů s dostavbou již nedochovaných ozdobných zaklenutí komínových sopouchů a kompletní výměny střešní krytiny,“ vyjmenovala kastelánka objektu Jana Pluhařová.

Rekonstrukce podle ní trvala dva roky a vyšla na patnáct milionů korun. Byla hrazena předevšímz prostředků Ministerstva kultury ČR a dofinancována Národním památkovým ústavem, územní památkovou správou v Kroměříži.

To, že je oprava historické památky náročná, potvrdil i samotný postup prací. Střešní konstrukci nešlo odstranit najednou. Tesaři museli doslova po kousku odřezávat shnilé trámy či jejich částia doplňovat je novými, vyrobenými na míru.

„Práce na obnově střechy byla náročná zejména pro rizika z odkryté střechy během ročních období. Také nesla riziko zátěže konstrukce objektu. Náročnost obnovy spočívala samozřejmě v kvalitě provedení jednotlivých řemeslných stránek celé akce, jako byly vedle tesařiny klempířské prvky, detaily umělecké výzdoby z kamene a mědi nebo vypořádání ses nerovnostmi historických konstrukcí,“ vysvětlila kastelánka.

„Mám zámek Vizovice ráda. Líbí se mi jeho nový kabát, ta červená střecha jej doslova oživila,“ pochválila památku návštěvnice Kateřina Slaměníková.

„Zámek se vrátil ke své původní krytině, která byla na budově od její dostavbyv osmnáctém století až do sedmdesátých let 20.století. Poté byla nahrazena břidlicí. Sjednotí se tak s krytinouv předzámčí,“ vysvětlila Jana Pluhařová s tím, že břidlice byla nevhodným řešením mimo jiné kvůli změně vnitřního klimatu budovy.

„Zámek tak přestal dýchat, větrací cesty byly přerušeny, zvýšila se vlhkost, díky křehkosti břidlice nebylo možné provádět na střeše drobné opravy, proto bylo rozhodnuto vrátit se k původnímu řešení střešní krytiny,“ doplnila kastelánka.

OPRAVY NEKONČÍ

Obnova památky však ještě nekončí. Na řadu by teď měla přijít fasáda zámku. Práce na opravách střechy s sebou totiž přinesly větší zátěž pro samotnou budovu, což se projevilo na stavu fasádya některých konstrukčních prvků, jako jsou například kamenná ostění dveří a oken.

„Proto bychom chtěli příští investice směřovat na opravu fasády zbylých dvou křídel, kdy jižní křídlo již dostalo novou fasádu při opravě kaple v roce 2014, a statických poškození, vzniklých během prací na střeše,“ vyjmenovala Pluhařová.