Jde o tyto akce:

1. Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje – Nové zdravotnické operační středisko Zlín

2. Hvězdárna Valašské Meziříčí – Výzkumné, vzdělávací a inovační centrum

3. Sociální služby Uherské Hradiště – Chráněné bydlení Bystřice pod Hostýnem

4. Domov pro osoby se zdravotním postižením Velehrad - Vincentinum – Rekonstrukce kotelny

5. Domov pro osoby se zdravotním postižením Staré Město – Rekonstrukce kotelny

Baťův institut, Zlín zrekonstruované budovy č. 14 a 15 bývalého areálu Svitu ve Zlíně z let 19481949. V Baťově institutu sídlí krajská galerie, muzeum a knihovna.
Zlínský kraj představil možnosti využití chytrých technologií v dopravě

„Jsou to akce buď nezbytně nutné, nebo ty, u nichž v budoucnu předpokládáme zapojení dotačních prostředků na jejich realizaci,“ uvedl hejtman Jiří Čunek a dodal: „Tento systém připravených projektů se nám velmi osvědčil. Od září 2019 bylo připravováno 72 akcí, z toho 33 akcí už bylo finančně nakryto a mají schválený investiční záměr Radou Zlínského kraje v celkovém objemu finančních prostředků 227 milionů korun. Téměř všechny akce se budou realizovat v této stavební sezóně.“

Vedoucí odboru investic krajského úřadu Libor Pecháček k tomu doplnil: „Příprava stavebních investičních akcí a oprav je dlouhodobý proces, trvající řádově několik měsíců, často však i několik let. Při jejich plánování však nelze předem předjímat problémy, které mohou v průběhu jejich přípravy vyvstat a někdy, v krajním případě, i znemožnit jejich vlastní realizaci. Proto je žádoucí připravovat více akcí, s cílem jejich postupného zařazování k realizaci, a to podle konkrétních možností krajského rozpočtu i stupně připravenosti jednotlivých akcí.“