„Jednotlivé části Zlína, které radní navštěvují, se pravidelně střídají. Setkání jsou dalším krokem pro komunikaci sobčany, kteří na nich mohou přímo hlavním představitelům města přednést svá přání a připomínky kživotu vkrajském městě,“ vysvětlila mluvčí radnice Marie Masaříková.

Na besedy prý přicházejí pravidelně desítky lidí. Zkaždého setkání bývá pořízen zvukový záznam izápis. Všem připomínkám se podle mluvčí magistrát věnuje a prověřuje je. „Přestože nelze všem vyhovět, mohou si radní sobyvateli některé záležitosti alespoň vysvětlit. Jsou ale konkrétní výstupy, kdy si například lidé stěžovali na špatný stav komunikace na Mladcové, kterou už město na jejich popud opravilo,“ poznamenala Masaříková.

Dodala, že Zlíňané dále komunikují sradnicí více než rok prostřednictvím komisí místních částí. Přicházet ale mohou skonkrétními připomínkami stále také přímo na radnici.

Kdy se setkají zlínští radní sobčany?

Termín konání Lokalita Místo konání
8.2. od 18hodin Podhoří Dům seniorů a zdravotně postižených (jídelna), Svatopluka Čecha516
22.2. od 18hodin Maják, Filmové ateliéry budova Klubu seniorů, KMajáku 5005
8.3. od 18hodin Malenovice (stará část, případně sídliště) ZŠ Komenského 78
22.3. od 18hodin Lhotka– Chlum pohostinství Lhotka
28.6. od 18hodin Bartošova čtvrť Jídelna ZŠ, Dřevnická 1790
6.9. od 18hodin Klečůvka Hospoda uHustých