Podomní prodej je nabídka, kdy je bez předchozí objednávky nabízen prodej zboží nebo služeb v objektech určených k bydlení.

„U pochůzkového prodeje jde o nabídku zboží nebo služeb osobám na veřejném prostranství" vysvětlila vedoucí živnostenského odboru Miroslava Rokosová.

Porušení nařízení mohou občané hlásit Policii ČR a Městské policii nebo Městskému úřadu Valašské Klobouky.

„Za porušení zákazu hrozí obchodníkům pokuta až do výše dvě stě tisíc korun," dodala mluvčí valašskokloboucké radnice Sandra Novotná Kollerová.