Zlín, Benešovo nábřeží, křižovatka u hotelu Baltaci

Vozidla jedoucí po hlavní cestě ztrácejí přednost kvůli pravidlu pravé ruky. V postranní uličce totiž chybí dopravní značka Dej přednost v jízdě, nebo Stůj, dej přednost v jízdě!

Pavel Dohnal: Pokud v některé lokalitě schází dopravní značka označující vedlejší pozemní komunikaci, nebráníme se tomu, abychom objednali její doplnění. Absence dopravních značek P 4 – Dej přednost v jízdě! nebo P 6 – Stůj, dej přednost v jízdě! z vedlejších směrů může být skutečně příčinou případné dopravní nehody. Zlín je město s abnormálně krátkými mezikřižovatkovými úseky. Z toho důvodu se maximálně snažíme o zajištění bezpečnosti jízdy na křižovatkách právě doplňováním těchto značek.

Zlín, silnice II/497 mezi Březnicí a Zlínem

Řidiče překvapují dopravní značky upravující současně maximální povolenou rychlost na 40 km/h i 70 km/h. Pavel Dohnal: Toto dopravní značení není v žádném rozporu se Zásadami pro dopravní značení na pozemních komunikacích - Technické podmínky 65. Rychlost jízdy 40 km/h je zde stanovena pro vozidla o okamžité hmotnosti nad 3,5 tuny a rychlost 70 km/h pro vozidla do 3,5 tuny.

Důvodem byly časté dopravní nehody nákladních vozidel při sjíždění klesáním ke Zlínu vlivem přehřátí brzd. Na druhou stranu nás příslušný orgán policie společně s majetkovým správcem silnice požádal o stanovení vyšší rychlosti pro nákladní vozidla s menší hmotností. Tento úsek v délce téměř dvou kilometrů vedoucí navíc lesem má totiž spíše charakter jízdy mimo obec.

Zlín, Štefánikova ulice před Malou scénou

Značka omezující rychlost na 20 km/h je špatně vidět.

Pavel Dohnal: Tuto situaci řešíme a umístění značky prověříme.

Zlín, křižovatka ulice Gahurovy a třídy T. Bati

Vedlejší Gahurova ulice je opticky širší než třída T. Bati a mnozí si omylem myslí, že jedou po hlavní. Řidiči považují současnou značku Stop za nedostatečnou a požadují nastříkání nápisu Stop i na vozovku.

Pavel Dohnal: Problém této křižovatky skutečně spočívá v tom, že obě větve vedlejších komunikací jsou širší než větev hlavní. Řidiči zde opravdu někdy přednost nedávají. Viditelnost diodové dopravní značky P 6 na křižovatce na náměstí Práce se nám ale jeví jako dostatečná. Tato značka byla v prosinci opravována. Vodorovné dopravní značení Stop zde již v minulosti nastříkáno bylo, ale nemělo vliv na dopravní nehodovost. Bylo by prospěšnější, kdyby zde i na křižovatce u kostela svítila světelná signalizace křižovatky čtyřiadvacet hodin denně.

Zlín-Malenovice, silnice I/49 u cihelny

Komunikaci pokrývá zmatená síť původního (žlutého) značení použitého při rekonstrukci a současného (bílého) vodorovného značení.
Pavel Dohnal: Chaotické dopravní značení u cihelny v Malenovicích je spíše věcí stavby a Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Zlínského kraje.

Krajský mluvčí Patrik Kamas: Silničáři už před Vánoci pruhy začerňovali. Bohužel v zimním období není začernění trvalé. Na jaře celý úsek kompletně přemalujeme. Stavba je zatím v předčasném užívání. Ještě není zkolaudovaná. Její režim je ale standardní a právně v pořádku. Jen jsme chtěli, aby I/49 začala sloužit co nejdříve.

Martin Lavay