Města proti neplatičům postupují v mezích zákona, hříšníci se nevyhnou několikanásobně vyšší pokutě, v horších případech ani exekutorovi či výpovědi z nájmu městského bytu.

Zřejmě nejhůře na tom je město Zlín. Pracovníci magistrátu evidují k poslednímu červnu za komunální odpad dluhy 11,45 milionu korun, za držení psa 544 298 korun. K poslednímu dni loňského roku činily dluhy z pronájmu bytů více než osm milionů, z pronájmu nebytových prostor pak přes dva miliony.
Vsetínská radnice uplatňuje proti nepřizpůsobivým občanům takzvaný program nulové tolerance. Radnice například nevychází vstříc žádostem o prodloužení splátky dluhu těm fyzickým či právnickým osobám, které mají dlouhodobé problémy se splněním pohledávek vůči městu.

„Máme zhruba padesátiprocentní úspěšnost,“ uvedla mluvčí vsetínské radnice Eva Stejskalová. Dluhy na místních poplatcích činí letos zhruba 6,2 milionu korun, v částce je započítáno i penále z prodlení.

Uherskohradišťská radnice eviduje dluhy z místních poplatků za více než 2,5 milionu korun, z toho 2,47 milionu korun dluží lidé na poplatku za svoz komunálního odpadu.

Zbytek peněz neuhradili majitelé psů. V případě, že osoba neuhradí poplatek do posledního října daného kalendářního roku, radnice požadovanou částku zvýší o sto procent, pokud ani tento krok nedonutí dlužníka částku uhradit, případem se začne zabývat exekutorská kancelář. „Tady se dlužníci navíc vystavují riziku úhrady nákladů exekutora,“ upozornila Markéta Kočendová z právního odboru města.

O něco lépe než Uherské Hradiště je na tom Kroměříž, finanční odbor eviduje za komunální odpad nedoplatky 1,4 milionu korun. Dlužníky kontaktují pracovníci speciálního oddělení. „Díky jejich činnosti nemají pohledávky města vůči obyvatelům vzestupnou tendenci,“ řekl vedoucí finančního odboru kroměřížské radnice Radim Hlaváč.

Dlužníci se nevyhýbají ani menším městům, jako jsou například Otrokovice. K poslednímu červenci činí pohledávky za neuhrazený místní poplatek za komunální odpad více než 1,6 milionu korun a dluhy za poplatek za psa téměř 80 500 korun.

„Kdyby si všichni lidé plnili zákonné povinnosti a uhradili své závazky včas, mohli bychom si všichni vychutnat třeba radost z jízdy na kole po nové cyklostezce,“ dodal mluvčí otrokovické radnice Milan Plesar.