Bláha uspěl v konkurenci dalších profesionálů, kteříse dlouhodobě věnují cestovnímu ruchu nad rámec svých pracovních povinností.

„Každého ocenění si člověk váží, dává mu pocit nějakého smyslu a naplnění, že jeho práce jde vidět. Ještě větší radost mám z toho, že mou nominaci navrhli lidé, kteří se v našem oboru pohybují dlouho, rozumí mu a jsou pro mne autoritami. Jejich hodnocení je pro mne zpětnou vazbou, že práci, kterou dělám, vidí jako smysluplnou a přínosnou,“ komentoval nově získanou cenu ředitel lázní Eduard Bláha.