Přesto řeší podobné prohřešky jako v ostatních městech. Potvrdil to v rozhovoru pro Deník ředitel Městské policie Napajedla Milan Smělík.

Jak velkou lokalitu mají napajedelští strážníci na starost?

Od napajedelské průmyslové zóny přes město Napajedla, Pahrbek, chatové a zahrádkářské kolonie i obec Topolnou, se kterou máme uzavřenou veřejnoprávní smlouvu o spolupráci.

Pět strážníků na tak velkou lokalitu není nejvyšší počet. Jak vše zvládáte?

Spolupracujeme i s Policií ČR z obvodního oddělení Napajedla. Jedná se o spolupráci při řešení trestné a přestupkové činnosti nebo také při porušování veřejného pořádku, porušování občanského soužití. Vypomáháme si ale i například při řešení dopravních komplikací a silničního provozu v Napajedlích.

Městská policie Napajedla kromě uvedené problematiky pak samostatně řeší a má dohled nad dodržováním vyhlášek města v rámci veřejného pořádku, tržních řádů, vyhlášek o venčení a evidenci psů a dalších, které zastupitelstvo a rada města schválily.

Zabýváte se i preventivní činností?

Ředitel Městské policie Napajedla Milan SmělíkAno, jistě, tak jako všichni kolegové z městských policií, i my se touto činností zabýváme. Ať už je to v rámci Odboru dopravy Městského úřadu Otrokovice, kdy se účastníme akce Dětská policie, nebo v rámci bezpečnosti silničního provozu, kde také provádíme kontroly, především v oblasti parkování vozidel a rychlosti v obci.

Dále provádíme besedy s žáky a v letním období se účastníme také příměstských táborů, kde děti seznamujeme s naší profesí. I když máme práci s dětmi rádi a baví nás, přesto nezapomínáme v oblasti prevence ani na ty dříve narozené.

Pro seniory pořádáme besedy, kde se dozvědí, jak se mají chovat v silničním provozu, aby neohrozili své zdraví a bezpečnost. Dále jim radíme, jak nenaletět podvodníkům a jak se zachovat v krizových situacích, kdy se stávají senioři oběťmi trestné a přestupkové činnosti.

Co se týká další naší preventivní činnosti v oblasti přestupků, zabýváme se kontrolami restauračních zařízení se zaměřením na dodržování zákona o zákazu podávání alkoholických nápojů mladistvým a podnapilým osobám.

Tyto akce provádíme samostatně nebo ve spolupráci s kolegy od státní policie. Dále se ve spolupráci s nimi podílíme na preventivních kontrolách chatových oblastí a zahrádkářských kolonií. Společně také v ranních i v odpoledních hodinách dle možností dohlížíme na přechodech u škol.

Co trápí napajedelské strážníky nejvíc?

Jsou to jednotlivci a skupiny nepřizpůsobivých občanů, se kterými máme dlouhodobé a trvalé problémy. Nejvíce nás však zaměstnávají celoročně starosti s bezdomovci. Za zmínku také stojí podnapilí hosté restauračních zařízení, barů a heren.

V Napajedlích je téměř 18 různých barů a restauračních zařízení, což je v rámci udržení veřejného pořádku a nočního klidu někdy až moc. Také se tady shlukují bezdomovci a lidé bez práce z Kroměřížska, Uherskohradišťska, Zlínska a Slovenska, kteří nám tady páchají drobné krádeže a výtržnosti.

My se postaráme, aby byli tito lidé zajištěni a potrestáni, ale oni se k nám stejně vrací a situace se vesměs opakuje. Problém s bezdomovci řešíme dlouhodobě. Nejen že se dopouští rušení veřejného pořádku, ale také často znečisťují okolí a budí veřejné pohoršení. Navíc se ve větší míře dopouštějí drobných krádeží v obchodech.

Měli jsme zde i případy, kdy vběhli do obchodu, ukradli pět lahví alkoholu a balík cigaret. Po oznámení jsme již věděli, o koho se jedná a šli jsme najisto. Tito výtečníci však stihli alkohol vypít, váleli se nám ve městě, budili veřejné pohoršení.

Museli jsme přivolat rychlou záchrannou službu a poté je nechat převézt na záchytnou stanici v Kroměříži. Takoví lidé nás stojí spoustu námahy, času a financí, které bychom mohli věnovat daleko důležitějším věcem. Při počtu pěti strážníků je to opravdu znát.

Dá se tedy říci, že došlo k nárůstu přestupků a trestné činnosti? V čem vidíte příčiny?

Musím říct, že jsme od začátku loňského roku, kdy proběhla amnestie, zaznamenal i, jako asi všude v kraji zvýšený počet trestných činů, drobných krádeží a přestupkového jednání. Lidé, kteří se jej dopouštějí, ani za své chování nejsou potrestáni v důsledku špatné vymahatelnosti práva, především u přestupků.

Jejich nárůst jde ruku v ruce i s trestnou činností, kterou řeší republiková policie, jedná se především o krádeže vloupáním do objektů a rodinných domů a zvýšení násilné trestné činnosti.

Vraťme se ještě na chvíli k napajedelským strážníkům, jaké jsou před vámi úkoly, co jsou vaše priority?

Jednou z těchto priorit je obnova vozového parku, a tu jsme splnili. Zadařilo se. (Úsměv.) Můžeme za to poděkovat městu. Musím říci, že spolupráce s městem Napajedla je na velmi dobré úrovni a doufám, že ve spolupráci s městem, radou a starostkou budeme i nadále takto pokračovat. Co se týká dalších úkolů, doba je, jak říkám, přinese.

Přáli bychom si novelizaci některých zákonů, především v rámci přestupkové činnosti, aby byla lepší vymahatelnost práva u osob, které opětovně páchají přestupky při porušování veřejného pořádku, krádeží, trestné činnosti a sankcí při nedodržovaní vyhlášek města.

Kromě města Napajedla, s kým ještě spolupracujete?

Určitě bych chtěl vyzdvihnout spolupráci s krajským Integrovaným záchranným systémem (IZS). Chtěl bych také pochválit speciálně napajedelské hasiče a Obvodní oddělení Policie ČR Napajedla. Připomenul bych spolupráci při bouři a vichřici v Napajedlích a v lesoparku na Kalvárii. Také jejich další činnost, například při zabezpečování sportovních a kulturních akcí ve městě.

Co vidíte jako problém města, popište nějaký typický nešvar?

Začal bych od konce slovem nešvar to jsou zcela jistě černé skládky, venčení psů a dodržování vyhlášek města. V neposlední řadě rychlost vozidel při průjezdu městem, zejména řidičů, většinou těch, kteří nejsou z Napajedel, a parkování vozidel v rámci celého města.

Zde dáváme a připomínkujeme návrhy na celkové zlepšení parkování a nových parkovacích míst. Jako další problém vidím cyklisty, kteří se nedrží cyklostezek a různě komplikují již tak exponovanou dopravní situaci ve městě.

Co byste přál napajedelské městské policii?

V každém případě bych nám přál spokojené občany a také to, aby lidé byli tolerantní ke strážníkům, protože ne vždy znají situační problémy, které městská policie momentálně řeší. Někteří občané vychází pouze z osobních úsudků a momentální neinformovanosti, což nám někdy ztěžuje naši práci.

Ředitel Městské policie Napajedla Milan SmělíkMILAN SMĚLÍK V roce 1978 nastoupil k Policii České republiky, od roku 1981 do roku 1995 sloužil na Obvodním oddělení Policie ČR Otrokovice. Od roku 1995 až do roku 2008 byl vedoucí oddělení jízdní policie a služební kynologie Policie ČR Zlín, v letech 2008 až 2009 Krajského ředitelství PČR Zlín. „Jestli mi u městské policie nechybí služební koně a psi? Někdy ano, ale v rámci preventivních akcí a kontrol s těmito složkami spolupracujeme, byť v čím dál menší míře, i v současné době, především v rámci kontrol chatových a rekreačních oblastí Napajedelska," říká. V březnu to budou dva roky, co se Milan Smělík zúčastnil výběrového řízení na ředitele městské policie v Napajedlích, které vyhrál. „Co se týče rozdílnosti práce státní a městské policie, strážníci se více zaměřují na přestupkovou činnost v oblasti veřejného pořádku, řeší vybrané přestupky v rámci dohledu ze zákona o silničním provozu a především dohlíží na dodržovaní vyhlášek v rámci města a jiných právních aktů a zákonů, které spadají do činnosti městských a obecních policií. Je to prostě běžná každodenní policejní práce," zhodnotil rozdíl mezi republikovou a městskou policií ředitel Milan Smělík.