„Na setkání ředitelů škol s metodickými pracovníky Krajského úřadu Zlínského kraje jsme přizvali také jejich zástupce, účetní a vedoucí školního stravování," vyjmenoval Josef Slánský, vedoucí odboru životního prostředí, oddělení školství a památkové péče.

Seznámit účastníky s aktuální situací ve školství, včetně financování oblastního školství, přijel radní Zlínského kraje Petr Navrátil. Okrajově se dotkl i problému středoškolského vzdělávání v regionu.

Pro pracovníky mateřských škol byly určeny informace týkající se opětovného zakládání jeslí, kdy tato zařízení plně financují zřizující obce, poklesu počtu dětí a jejich nahrazování mladšími dětmi a vyzvedávání dětí rozvádějících se rodičů apod.

Zřizování přípravných tříd, vzdělávání žáků cizinců, našich dětí v zahraničí, individuální výuka a vzdělávání žáků se speciálními potřebami – to byla témata z oblasti základního školství.

Pracovníci školních jídel se pak dozvěděli novinky ve svém oboru: nutriční doporučení, dietní stravování apod.

Další setkání ředitelů škol a jejich vybraných pracovníků je plánováno na jaro příštího roku.

Sandra Novotná Kollerová