Sotva však vyhodnotí nadcházející volby do krajských zastupitelstev a 1/3 Senátu Parlamentu ČR, už je čeká příprava na ty další, parlamentní v příštím roce. Česká republika má světový primát, jako jediná totiž dokáže zaznamenávat průběh voleb on-line. Před samotným hlasováním ČSÚ provádí několik „generálních" zkoušek i zátěžové testy, prozradila v rozhovoru pro Deník ředitelka krajské správy ČSÚ ve Zlíně Hana Hruboňová.

V čem spočívá vaše práce při volbách, s kým spolupracujete?

V první řadě spolupracujeme s krajským úřadem, s odborem kanceláře hejtmana na přebírání kandidátních listin, kterých do dnešního dne máme dvacet do krajských zastupitelstev a devět do Senátu.

Kandidátní listiny do Senátu přebírá městský úřad v Kroměříži.

Co se týká další spolupráce, je pro nás neméně důležitá spolupráce s pověřenými obecními úřady ve Zlínském kraji, kdy s nimi spolupracujeme na vytvoření přebíracích míst a připravujeme školení okrskových volebních komisí. Ta proběhnou v týdnech od 19. do 30. září v celém kraji. V tuto dobu budeme ve spolupráci s krajským úřadem školit všechny okrskové volební komise, aby spočítání volebních výsledků a jejich předání ČSÚ proběhlo v pořádku. Pak přichází na řadu práce ČSÚ jako taková. Všech 25 zaměstnanců ČSÚ na všech pozicích se již nyní aktivně účastní příprav na zpracování volebních výsledků.

Máte před volbami například nějakou „generálku"?

Ano, máme několik „generálek". První zkouška proběhne na pracovištích ČSÚ 15. září. A potom přijdou na řadu 27. září a 4. října dvě celoplošné zkoušky a to už všichni naši zaměstnanci připravují pracoviště na pověřených obecních úřadech, aby přebrání volebních výsledků probíhalo v pořádku. Při těchto zkouškách jsou současně uskutečněny i zátěžové testy, kdy testujeme naše programové vybavení, přenosové zařízení tak, aby byli stoprocentně připraveni lidé i technika a vlastně i celé zpracování volebních výsledků.

To zní, jako by to vše bylo pro vás jednoduché?

Zní to jednoduše, ale jde o velmi náročný proces, který vyžaduje pečlivou přípravu a stoprocentní koordinovanost našich odborníků.

Musíme si také uvědomit, že ve světě trvá zpracování voleb dlouho, ale u nás volební výsledky, když my fyzicky přebereme zápis o průběhu a výsledku hlasování, tak do několika minut už jsou po několika kontrolách k dispozici na našich webových stránkách, kdy s nimi mohou všichni pracovat. Při komunálních volbách například starostové věděli výsledky velice rychle, a děje se to vlastně každé volby. Jediná Česká republika má průběžné výsledky voleb on-line.

Jaký je rozdíl například mezi volbami parlamentními, krajskými, komunálními?

Zpracování výsledků voleb je podobné, jen při komunálních volbách mají okrskové volební komise více práce.

Jde vám tedy o rychlost zpracování?

Na rychlosti zpracování výsledků nezáleží, jde nám o přesnost, správnost a dodržení zákonů. Věříme, že nás nepostihnou nepředvídané situace, jako jsou výpadky el. proudu, zdravotní indispozice pracovníků nebo zpracovatelů a že zpracování volebních výsledků proběhne standardně, plynule a správně.

Jaké bude vaše nasazení kvůli krajským volbám?

Již od srpna si zaměstnanci krajské správy ČSÚ ve Zlíně nevybírají řádnou dovolenou, protože je čeká hodně práce. Volby pro nás nejsou prací navíc, patří k ní.