Petiční archy radnice iniciátorům podruhé vrátila: nesplňovaly totiž všechny náležitosti. Majitelka zámek nabízí za zhruba 
75 milionů. Podle města by to byl citelný zásah do rozpočtu i investic.

„Paní starostka se nechala před časem slyšet, že stojí o referendum, aby sami obyvatelé rozhodli, co se zámkem. Teď nám ale přijde, že o něj nestojí, bojí se. Nechce, aby se konalo," říká Deníku za iniciátory referenda Josef Bouda.

Výtky k podpisovým archům si tak dává do spojitosti s jeho oddalovaným konáním. To ale starostka Irena Brabcová rázně odmítá.

„Ať dodají pořádnou petici se všemi náležitostmi a referendum se pak musí vyhlásit. Řídíme se zákonem, když všechno nemají v pořádku, tak to jinak nejde. Pokud splní všechny náležitosti, záležitost můžeme probrat a případně schválit na zastupitelstvu, které bude koncem listopadu. Pak do devadesáti dnů jej můžeme vyhlásit," konstatuje.

V ARŠÍCH CHYBĚLA 
JMÉNA I ZNĚNÍ OTÁZKY

Každý podpisový arch například neobsahoval znění otázky navržené k rozhodnutí v místním referendu, jména a příjmení členů přípravného výboru a jejich adresu.

„To není samoúčelná výtka. Zákon požaduje podmínku uvedení otázky na každém podpisovém archu. Podepisující totiž musí znát otázku, pod kterou se podepisuje na jednotlivém podpisovém archu. Tak mohl podepsat něco, s čím nesouhlasil," podotýká starostka.

Odstranit nedostatky mají iniciátoři do poloviny příštího týdne.

„Opravdu je máme vrácené. Další připomínkou radnice je, že všechny údaje nejsou psané vlastnoručně, pouze podpis. Jméno a datum narození u některých psal někdo jiný, což je údajně také špatně. My jsme si však na řadě míst ověřovali, že stačí opravdu jen vlastnoruční podpis. Město však argumentuje, že rozumí zákonu a všechny údaje musí podepsaný uvést vlastnoručně," oponuje za iniciátory Josef Bouda.

Na odstranění „nepřesností" chtějí do stanoveného termínu, poloviny příštího týdne, reagovat. „Upřímně řečeno si zatím neumím představit, že budeme opět chodit po lidech a chtít po nich podpis znovu. Nějak to budeme muset vyřešit," dodává Josef Bouda.

S ohledem na výše uvedené nedostatky napajedelská radnice zjistila, že celkový počet oprávněných osob, které řádně a v souladu se zákonem podpořily návrh, je v předloženém návrhu na konání místního referenda celkově 130. Znamená to tak, že chybí 1073 podpisů nutných pro podání návrhu na konání referenda.

MĚSTO NEKOMUNIKUJE

Eva Gajdošík, majitelka napajedelského zámku, areál prodává za zhruba 75 milionů korun.

„Průběžně jednáme s vážnými zájemci. S městem to vidím tak, že z jeho strany není vůbec zájem o případné koupi jednat. Nikdo se ani z radnice nezeptal, za kolik jej vlastně prodáváme a zda bychom nebyli ochotni o ceně třeba vyjednávat," míní majitelka.

Starostka Napajedel Irena Brabcová již dříve uvedla, že koupi zámku by městská pokladna výrazně pocítila.

„Pětasedmdesát milionů představuje zcela zásadní a dramatický zásah do rozpočtu města, který by s největší pravděpodobností podstatně omezil další investice do majetku města a do jeho údržby," zdůraznila.