Jak připomněla z usnesení soudu, budou lidé v referendu odpovídat na otázku ve znění: „Souhlasíte s tím, aby statutární město Zlín při výkonu své samostatné působnosti nepokračovalo ve stávajícím provozním modelu provozování vodohospodářské infrastruktury, kdy je tato infrastruktura pronajímána společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ a.s.?“, čímž se budou moci vyjádřit k otázce modelu vodárenství. Navrhovatelé referenda tak usilují o to, aby bylo vodárenství v rukou měst a obcí a ne soukromé společnosti.

Původně o této otázce a dalších dvou měli lidé ve Zlíně rozhodnout při příležitosti voleb do europarlamentu 24. a 25. května 2019. Tento termín referenda však pozastavil spor o relevantnost a správnou formulaci otázek.

Podle Zastupitelstva Zlína, které loni v únoru vyhlášení referenda neschválilo, byly všechny otázky v rozporu s právními předpisy nebo by s nimi mohlo být v rozporu případné rozhodnutí, které by z referenda vyplynulo.

Spor tak v březnu 2019 řešil KS Brno, který dal městu Zlín za pravdu, dál pak již rozhodoval Nejvyšší správní soud (NSS). Ten loni v listopadu usnesení Krajského soudu v Brně zrušil a nařídil, aby se věcí znovu zabýval.

Názorná ukázka aplikace Záchranka na mobilním telefonu v praxi.
„Pět minut se zdá jako půl hodiny.“ Přivolání záchranky provází stres

„V usnesení z 20. prosince 2019 pak krajský soud rozhodl o tom, že předmětem referenda bude pouze otázka, která je jako jediná položená jednoznačně. Ve zbylé části návrh zamítl. Formulace otázek je podle krajského soudu pro referendum klíčová, navrhovatel se musí umět správně zeptat tak, aby rozhodnutí vzešlé z referenda nebylo v rozporu v právními předpisy,“ přiblížila za soud mluvčí Klára Belkovová.

„Referendem chceme dosáhnout zejména transparentnosti hospodaření s vodou, návratu "vody" do rukou města a obcí a ekonomického růstu podniku. V případě, že bude v referendu lidmi hlasováno pro to, aby bylo vodárenství v rukou města a obcí a skutečně k tomu dojde, cenu vodného a stočného to nesníží. Bude potřeba investovat zisky do obnovy technické infrastruktury, což se tady nedělo,“ komentoval rozhodnutí soudu i hlavní důvod, proč referendum vzniklo, člen přípravného výboru a zlínský zastupitel Pavel Sekula.

„Jak jsem avizoval dříve, počítáme s tím, že se referendum s otázkou týkající se provozování vodárenství na Zlínsku uskuteční společně s krajskými volbami. Nečekáme však na jeho výsledek a převod vodárenství zpět do rukou obcí vyjednáváme již nyní. Do doby, než bude vše vyřešeno, se neustále snažíme o zlepšování smluvních podmínek ve prospěch občanů,“ zdůraznil primátor Jiří Korec.

Vizualizace nové krajské nemocnice
Čtyřikrát dražší referendum o nové nemocnici. Zároveň s volbami se nestihne

Jak bude probíhat referendum o vodě? Odpovídal nový tajemník zlínského magistrátu Tomáš Lang:

Při souběhu místního referenda a voleb zajistí magistrát hlasovací lístky a úřední obálky pro místní referendum a pro jednotlivé druhy voleb odlišeny barevně.

Barva hlasovacího lístku je shodná s barvou úřední obálky pro příslušný druh voleb a pro referendum.

 Při souběhu voleb s místním referendem jsou společné:

a) volební místnost a místnost pro hlasování vybavená podle příslušného zákona,

b) hlasovací schránka a volební schránka,

c) přenosná hlasovací schránka a přenosná volební schránka.

„Vše spolu s organizačním oddělením kanceláře primátora připravujeme a na pravidelných poradách řešíme. V současné době čekáme na rozhodnutí o systému hlasování voličů v karanténě kvůli pandemii Covid19. Zároveň jsme požádali Ministerstvo vnitra i o úpravu zákona o místním referendu tak, aby tyto oprávněné osoby (voliči) mohli hlasovat rovněž v místním referendu,“ přiblížil Tomáš Langr.