„Plánujeme dokončení velmi důležité rekonstrukce čistírny odpadních vod v Luhačovicích, která umožní další rozvoj města i lázní. Jedná se o investici ve výši 45 milionů korun. Dalších 35 milionů připadne na dokončení čistírny odpadních vod v Kašavě. Tato rekonstrukce má zase zásadní význam z hlediska ekologické ochrany zdroje pitné vody ve vodní nádrži ve Slušovicích. Obě investice v celkové hodnotě 80 milionů korun přitom zaplatí soukromá společnost Moravská vodárenská,“ upozornil Svatopluk Březík, předseda představenstva VaK.

VLÁRSKÝ VODOVOD

Rekonstrukce tzv. vlárského vodovodu za 45 milionů korun, která je také v plánu letos, umožní přivést do Valašských Klobouk vodu ze zdroje ve Štítné. Významně se tak posílí soběstačnost a zastupitelnost v zásobování vodou a bude zajištěno propojení vodohospodářských soustav.

„Na běžnou obnovu 32 vodárenských objektů máme naplánováno 70 milionů korun,“ doplnil Svatopluk Březík.

VaK také intenzivně řeší projekt a přípravu připojení Řetechova na vodovod. Tato obec totiž patří k dalším z obcí, které se setkávají s problémy s vodou. VaK plánuje i pítka pro veřejnost.

„Vyhlásíme i soutěž pro děti v kreslení,“ doplnil předseda představenstva VaK.

Moravská vodárenská, a. s. plánuje na rok 2019 opět opravy a údržby vodárenské infrastruktury, kterou má od VaK dlouhodobě pronajatou, za celkových 68 milionů Kč. 

Dopravní situace ve Zlíně 28. 1. 2019
Sníh komplikuje dopravu, Zlín stál úklid města od sněhu statisíce za jeden den