„Plánujeme dokončení velmi důležité rekonstrukce čistírny odpadních vod v Luhačovicích, která umožní další rozvoj města i lázní. Jedná se o investici ve výši 45 milionů korun. Dalších 35 milionů připadne na dokončení čistírny odpadních vod v Kašavě. Tato rekonstrukce má zase zásadní význam z hlediska ekologické ochrany zdroje pitné vody ve vodní nádrži ve Slušovicích. Obě investice v celkové hodnotě 80 milionů korun přitom zaplatí soukromá společnost Moravská vodárenská,“ upozornil Svatopluk Březík, předseda představenstva VaK.

VLÁRSKÝ VODOVOD

Rekonstrukce tzv. vlárského vodovodu za 45 milionů korun, která je také v plánu letos, umožní přivést do Valašských Klobouk vodu ze zdroje ve Štítné. Významně se tak posílí soběstačnost a zastupitelnost v zásobování vodou a bude zajištěno propojení vodohospodářských soustav.

„Na běžnou obnovu 32 vodárenských objektů máme naplánováno 70 milionů korun,“ doplnil Svatopluk Březík.

VaK také intenzivně řeší projekt a přípravu připojení Řetechova na vodovod. Tato obec totiž patří k dalším z obcí, které se setkávají s problémy s vodou. VaK plánuje i pítka pro veřejnost.

„Vyhlásíme i soutěž pro děti v kreslení,“ doplnil předseda představenstva VaK.

Moravská vodárenská, a. s. plánuje na rok 2019 opět opravy a údržby vodárenské infrastruktury, kterou má od VaK dlouhodobě pronajatou, za celkových 68 milionů Kč.