„Zrekonstruována byla vstupní čerpací stanice, dále aktivační linky, čerpací stanice kalu, lapák písku, uskladňovací nádrže kalu, dosazovací nádrže, mechanické předčištění a objekt měření dešťových odpadních vod. Dále pak provozní budova, venkovní osvětlení, vozovky, chodníky a schodiště,“ vypočítala mluvčí společnosti Moravská vodárenská, která čističku provozuje Helena Koutná. Nově byla zbudována i další zařízení: chemické srážení fosforu s propojením do nového řídicího systému čistírny odpadních vod, mikrosítový bubnový filtr, měření vyčištěných odpadních vod a vírový separátor.

Čistička odpadních vod je ve vlastnictví společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, která byla také investorem celé rekonstrukce. Ta začala v listopadu loňského roku a celkové náklady se vyšplhaly na čtyřicet milionů korun bez DPH. Uvedení do zkušebního provozu se předpokládá koncem letošního roku. Po jeho ukončení bude stavba zkolaudována a uvedena do trvalého provozu.„První provedené rozbory odpadních vod ukazují, že účinnost čištění je vynikající a budou splněny všechny stanovené cíle rekonstrukce,“ dodala Koutná.

Staňte se našimi fanoušky na Facebooku!
Zde vás budeme v průběhu dne informovat o nejdůležitějších a nejzajímavějších událostech z regionu a hlavně vám nabídneme různé soutěže.