Již třetím rokem uvažují o nových lodžiích namísto starých zchátralých balkonů, a o izolaci domu například na zlínské adrese Jílová 4579. Šestadvacet domácností obývajících dům na sídlišti Jižní Svahy se ale nedokáže shodnout na podmínkách rekonstrukce.

„Samozřejmě, že opravy jsou nezbytné. Je ale potřeba důkladně zvážit všechny okolnosti jak výběru technologie a firmy, tak veškerého financování,“ říká Miroslav Prachař, jeden ze dvou vlastníků bytů, kteří zatím nedali k rekonstrukci domu souhlas. Největší problém vidí v plánovaném společném úvěru všech vlastníků.

„Když pak někdo přestane svoji část dluhu splácet, padne to na nás ostatní,“ upozorňuje. O opaku ho nepřesvědčil ani fakt, že většina domů v okolí, kde již opravy provedly, použilo právě společný úvěr vlastníků. „Když se těch lidí zeptáte, ani netuší, že jim něco takového hrozí. Je to čistá neinformovanost,“ dodává Prachař.

Jeho obavy mu vyvrací předseda současného výboru vlastníků bytových jednotek domu Jílová 4579 Miloslav Štěrba. „Není přeci problém, v případě, že by některý z majitelů bytů přestal splátky hradit, vyřešit dluh právě pomocí jeho nemovitosti,“ vysvětluje.

Další rozepře panují ve výběru zhotovitelské firmy pro případné opravy domu. „Před třemi lety se nás vedení společenstva zeptalo, zda-li jsme pro opravy. Když jsme je odsouhlasili, najednou před námi stál představitel stavební firmy,“ vzpomíná Miroslav Prachař. Takový způsob výběru se mu ale nezamlouvá. „Je přeci nezbytné udělat řádné výběrové řízení,“ dodává. „Žádná firma ještě vybrána není,“ kontruje naopak předseda společenství.

Kvůli změně plochy domu, ke které při budování lodžií dojde, je ze zákona nutné míst souhlas všech majitelů bytů. Spory dvou vlastníků, kteří s rekonstrukcí za momentálně navrhovaných podmínek nesouhlasí, a zbývajících čtyřiadvaceti domácností tak prozatím jakékoliv hromadné opravy na domě znemožňují.

„Bydlíme v přízemí, prozatím jsme bez balkonu. Lodžii a zateplení domu samozřejmě chceme, ušetříme za vytápění a peníze se nám zčásti vrátí,“ vyjadřuje se další obyvatelka domu Eva Murková.

Situaci nelze nijak jednoduše vyřešit ani podle právníka Stanislava Polčáka. Sám zastupoval několik společenství vlastníků ve Vizovicích. „Vlastnické právo je nedotknutelné. Pokud se obyvatelé nedohodnou, nedá se s tím nic dělat,“ vzkázal. Jako jedno z komplikovanějších možných řešení uvedl rozdělení společenství na dvě. „V každém by ale muselo být nejméně pět vlastníků,“ dodal.

Podobné spory, jako na zlínské adrese Jílová 4579, nejsou podle ředitele zlínské správy domů Jaromíra Šebíka rozhodně ničím neobvyklým. „Někteří vlastníci bytů se se svou rolí ještě zcela nesžili, a nezřídka se ta stane, že svým přístupem zcela paralyzují chod domu,“ okomentoval.