HARMONOGRAM PODLE NETOPÝRŮ

Celková rekonstrukce střechy si vyžádá částku téměř 60 milionů. Kvůli letním mateřským koloniím ohrožených netopýrů bude rozdělena do několika etap.

První etapa stavebních prací začala letos v říjnu, její ukončení zoo předpokládá v březnu 2020. Provoz zámecké expozice od dubna do října bude i v příštím roce plně zachován.

„Budeme se samozřejmě snažit, abychom návštěvníky při prohlídkách zámeckých interiérů co nejméně omezovali. Postupné odkrývání střechy však potvrdilo, že bylo za pět minut dvanáct. Střecha je skutečně v kritickém stavu. Naštěstí většina krovů a trámů je zdravá. Práce jdou ale pomalu, musí se dělat pečlivě, musíme také respektovat všechny tvary, rozměry a barevnost,“ doplnil ředitel Horský.

VZÁCNÉ DRUHY Z PŮDY

Pokud půjde vše podle harmonogramu, rekonstrukce střechy zámku Lešná skončí v dubnu 2021.

„Půdní prostory zámku jsou dlouholetým letním sídlem kriticky ohroženého vrápence malého a také netopýra večerního a ušatého. Jedná se o mateřské kolonie s pravidelným odchovem mláďat. Veškeré práce tak mohou probíhat pouze od září do dubna. V tomto období zmiňované druhy netopýrů zimují na jiných místech,“ vysvětlil ředitel Horský.

Památkově chráněný zámek nyní z větší části kryje lešení. V současné době probíhá obnova všech 19 komínů. Po jejím dokončení se začne s výměnou krytiny v okolí komínů.

Řemeslníci již také odstranili střešní krytinu na jižní věži, v nejbližších dnech bude dovezena nová od německého dodavatele.

„Byl to jediný výrobce, který byl schopný vyrobit stejné tašky, jak tomu bylo u původní střechy. Tašky potřebujeme ve třech velikostech a třech barevných odstínech – zelené, žluté a cihlově červené,“ upřesnil vedoucí technického oddělení zoo Jakub Skřivánek.

Krytinu doplní hřebenáče, které na zakázku zhotovili v Poštorné.

Zřizovatel zoo, město Zlín,v letošním roce podpořil opravu zámecké střechy částkou 17 milionů korun.V příštím roce poskytne dalších 30 milionů. Deseti miliony přispěje Zlínský kraj.

„Bez podpory města a kraje bychom to opravdu nezvládli. Nesmírně si této pomoci vážíme. Většinu oprav si hradíme z vlastních zdrojů, tak velká investice je však mimo naše finanční možnosti,“ zdůraznil ředitel Roman Horský.

Památkově chráněný zámek Lešná patří k nejmladším šlechtickým sídlům na Moravě. Jeho výstavba byla dokončena v roce 1893. Zámecká střecha byla v šedesátých letech necitlivým zásahem opravena, na větších plochách tak zmizely zdobné ornamenty. Ty budou v rámci nynější rekonstrukce obnoveny.