Kostkový povrch nahradí asfaltobeton, bude opraven chodník pro pěší a na východní straně povede trasa cyklostezky. Součástí stavby je i oprava přechodu pro chodce v dolní části ulice a také její nové nasvětlení.

Rekonstrukce s sebou přinese také dopravní omezení. Komunikace bude po celou dobu obousměrně uzavřena.