"Rekonstrukce ulice spočívá v nové pokládce vozovky pro motorová vozidla a úpravu vjezdů nebo vstupů ze zámkové dlažby na soukromé pozemky. Stávající vozovka, která je částečně zpevněná, bude odstraněna a nahrazená cestou z asfaltobetonové konstrukce v šířce 3,5 metrů ohraničená obrubníky. Součástí rekonstrukce je i odvodnění komunikace od srážkových vod do nově navržených dešťových vpustí, které jsou svedeny do nové dešťové kanalizace místního vodního toku," uvedl v tiskové zprávě mluvčí zlínské radnice Tomáš Melzer.

Stavební práce podle něj potrvají zřejmě do konce června. Z rozpočtu města bylo na tuto akci vyčleněno bezmála 5,4 milionu korun.