Ředitelka NPÚ Naděžda Goryczková tlumočila několik výhrad. Z hlediska NPÚ musí být prioritní snahy o zachování odkazu původního vzhledu a architektonického stylu budovy.

„Na základě připomínek architektonické studio upravenou verzi projektu, která bude reflektovat drobné připomínky NPÚ tak, aby k rekonstrukci vydal kladné vyjádření,“ řekl primátor města Zlína Jiří Korec.

Ředitelka NPÚ i odborní konzultanti ocenili ideu propojení vnitřních prostor kina s okolními exteriéry na náměstí Práce.

Díky schůzce brzy získá projekt rekonstrukce Velkého kina konkrétnější podobu, podle níž se zahájí příprava projektová dokumentace. Zároveň započaly konzultace s potenciálními budoucími uživateli prostor.