Například ve Vizovicích byla včera výška vody jen osm centimetrů. Pro srovnání, kdyby byl na této řece vyhlášen první stupeň povodňové aktivity, dosahovala by hladina minimálně desetinásobku. Ideální situace není ani v Kašavě. Tam Dřevnice navíc napájí slušovickou přehradu. Průtok vody v této části koryta dosahuje rovněž v posledních dnech podprůměrných hodnot.

Za sekundu řekou proteče jen 0,05 kubíku vody, zatímco dlouhodobý průměr činí osminásobek. „Úbytek vody v těchto tocích je dán suchým počasím. I když je tímto částečně omezen přítok do slušovické nádrže, vodárenský odběr vody z nádrže ohrožen není. Hladina vody je prozatím v normálu,“ vysvětlil Marek Viskot z dispečinku Povodí Moravy.

Zvláštní opatření se nechystají

I přesto, že vodohospodáři zaznamenali na těchto říčkách nižší průtoky, žádná zvláštní opatření nechystají. „Jedná se o přírodní stav vody, který signalizuje suché období. Mimořádná opatření by přišla na řadu, až pokud by snížený stav vodního průtoku trval delší dobu,“ informoval tajemník generálního ředitele Povodí Moravy Pavel Bíza.

Podle meteorologů je nedostatek povrchové vody způsobený především charakterem srážek. „I když byl červenec srážkově průměrný, devadesát procent srážek tvořily přívalové deště. Tato voda však není schopna doplnit zásoby podzemních vod ani se vsáknout do země, takže rychle odteče, což způsobuje vysychání říčních koryt,“ vysvětlila meteoroložka Dagmar Honsová z Meteopressu.

Rybáře situace vůbec netěší

Letní přívalové deště a vysychající řeky trápí i rybáře. „Úbytek vody sledujeme, ale zatím není situace až tak kritická. Problémem však mohou být malé potoky, kde máme chovné stanice pro pstruhy. Ti mohou uhynout na nedostatek kyslíku,“ řekl jednatel místní organizace rybářského svazu ve Zlíně Vilém Mojžíš.

Pokud dlouho neprší a najednou přijde přívalový déšť nebo bouřka, spláchne zahnívající vodu z kanálů do řeky. „Zkažená voda pak otráví ryby. Tento případ nastal teď v sobotu, kdy nám v Dřevnici uhynulo kolem sedmi set kilogramů ryb,“ popsal čerstvou událost Mojžíš.

Hana Trčková