Volba padla na přehledné řešení s minimálním invazivním zásahem. Silnice široká 3,6 metru je obousměrná s prostorem pro vyhýbání vozidel, přičemž vybrané úseky jsou variantně zpracovány jako jednosměrky. Toto řešení se bude v dalších fázích projektové přípravy ještě upřesňovat tak, aby se co nejvíce zohlednily připomínky obyvatel čtvrti Letná.

„Chtěl jsem, aby studie prověřila více vazeb v okolí než původní záměr, a proto jsme rozšířili zadání studie o ulici Pod Rozhlednou. Domnívám se, že se to v rámci možností daného místa podařilo,“ vysvětlil náměstek primátora pro dopravu Michal Čížek. Na veřejné projednání, které se uskutečnilo na závěr května, nyní naváže veřejná soutěž na projektanta.

Projekty za 100 milionů se začnou realizovat v roce 2026

Město zařadí oba projekty mezi priority, což umožní uvolnit finanční prostředky na realizaci. Odhaduje se, že oba projekty si vyžádají náklady dohromady za přibližně 100 milionů korun.

„Pokud půjde vše podle plánu, v jedné z ulic bychom chtěli zahájit stavbu už v roce 2026. Co se týče ulice Pod Rozhlednou, zde musí dojít ke shodě s jednotlivými majiteli pozemků a případně uzavření smlouvy o převodu investorství. Z důvodu dopravní obslužnosti stejně nelze rekonstruovat obě ulice současně,“ vysvětlil náměstek Michal Čížek.

Důvodem chystaných změn je zajištění bezpečnosti provozu a modernizace nyní špatného technického stavu komunikací.

„Zásadním tématem obyvatel je řešení parkovacích stání. Toto řešení podle mého názoru umožňuje využít potenciál území v maximální rozumné míře a zároveň minimalizovat zásahy. Je potřeba akceptovat, že i přes minimalizované zásahy se ve velké míře bude zasahovat do stávajících živých plotů a částečně i do zaužívaných prostorů mezi objekty a komunikacemi. Zároveň bych velmi rád poděkoval obyvatelům Letné za jejich vstřícnost a konstruktivní připomínky, které nám pomohly nalézt optimální řešení,“ komentoval výsledek květnového projednávání Jindřich Nový, ředitel Kanceláře architekta města Zlína.