Jeho součástí je právě i vytvoření nových parkovacích míst.

„Ve středu města je hodně aut. Parkování je tam proto kvůli tomu docela velkým problémem," řekla Deníku Margit Součková. Podle ní jsou na vině lidé, kteří značně zpohodlněli. „Zvykli si chodit z auta přímo do obchodu. Bez vozidla neudělají ani krok. Nechtějí chodit," upřesnila Margit Součková.

Městu tak prý prospěje, když lidem vyjde vstříc a vybuduje nová parkovací místa. Jejich kapacita se má v centru města podle starostky Ireny Brabcové rozšířit o zhruba dvacítku. „Je vyvíjen tlak na parkovací místa," konstatovala Irena Brabcová.

Za parkování tam lidé neplatí a ani to se prozatím nezmění. Úpravy středu města spolykají okolo osmnácti milionů korun. Město na ně získalo patnáctimilionovou dotaci z Regionálního operačního programu Střední Morava, ze svého rozpočtu pak uhradí patnáct procent. „Jedná se v podstatě o dokončení revitalizace městské památkové zóny," informovala starostka Napajedel.

Zvelebení se tak konkrétně dočká prostranství kolem radnice, kina, sokolovny a přístaviště. Realizací projektu v praxi dojde konkrétně k rekonstrukci radničního náměstí s pódiem pro konání kulturních akcí, zlepší se také přístupnost, průjezdnost a průchodnost centrem.

Vylepšena bude také veřejná zeleň či nové veřejné osvětlení, bariéry v dopravní infrastruktuře zmizí, osoby s omezenou schopností pohybu a orientace se ve městě budou bezpečněji a snadněji orientovat.

Do úprav centra by se dělníci měli pustit už za pár měsíců, investiční akci dokončí v průběhu příštího roku. „Střed našeho města je už tak pěkný, ale když bude ještě hezčí, tak to bude příjemná změna," zhodnotila změny Jiřina Klementová z Napajedel.

I ona se nejvíce těší na rozmnožení parkovacích míst. „Stane se, že chci zaparkovat, ale nemám kde," posteskla si Jiřina Klementová. (jk)