Při konfliktních situacích se může stát, že bude zásah přepravní kontroly nahráván

„Využití nového prvku, který by měl přispět ke zkvalitnění práce revizorů, umožňují od 1. srpna 2010 novelizované smluvní přepravní podmínky Dopravní společnosti Zlín – Otrokovice,“ přiblížil mluvčí společnosti Vojtěch Cekota s tím, že přístroji budou během srpna vybaveni všichni revizoři .

Nahrávání komunikace s cestujícím zavedly už podle ředitele DSZO Josefa Kocháně některé jiné české dopravní podniky. „Jejich zkušenosti s touto novinkou jsou dobré. Chceme, aby revizor měl možnost v případných sporech zvukovým záznamem doložit, že postupoval v souladu se svým oprávněním a že jednal s cestujícím korektně,“ vysvětlil Kocháň.

Pracovníci přepravní kontroly kvůli novince absolvují zvláštní školení, ve kterých se učí pravidlům jednání v konfliktních situacích. Ty nezřídka nastávají, když je zachycen cestující bez jízdenky nebo s neplatnou jízdenkou a snaží se vyhnout zaplacení stanovené přirážky. Revizor musí jednat s cestujícím slušně, ale rozhodně.

Vyhrajte vstupenky na Hudečkovy koncerty

Vyhrajte 2 vstupenky poskytnuté pořadateli na jeden ze sedmi koncertů.

Více informací o koncertech a soutěži zde!

„Revizoři budou mít nahrávací zařízení stále u sebe, a budou-li mít pocit, že se dostávají do problematické situace, upozorní cestujícího, že pořizují zvukový záznam vlastní komunikace, a nahrávací zařízení aktivují,“ popsal Cekota postup při nahrávání.

Záznamy se budou pro případ pozdějších sporů po určitou dobu archivovat. DSZO pak podle vedení v tomto ohledu postupuje v souladu s pravidly, která kontroluje Úřad pro ochranu osobních údajů. „Stížností na chování revizorů přicházejí od cestujících, kterým byla předepsána k úhradě přirážka k jízdnému, řada. Některé případy se zpětně těžko dokazují. Nahrávání komunikace může být v takové situaci důkazem toho, že revizor postupoval podle svého oprávnění a že se ničím vůči cestujícímu neprovinil,“ poznamenal vedoucí dopravního úseku Pavel Nosálek.

Možnost nahrávání komunikace s cestujícím pozitivně vnímají i samotní revizoři, i když podle mluvčího Cekoty by za první tři srpnové dny zatím nenastala situace, kdy by bylo potřeba zásah zaznamenat .

Cestující mají na diktafony v rukou přepravních kontrolorů odlišné názory. „Jezdím MHD často, myslím, že využití diktafonů pro revizory je dobré,“ říká například Barbora Kučerová ze Zlína-Malenovic.Kateřina Kaňáková ze Zlína si novinku nedokáže v praxi představit. „Pravidelně používám MHD, nikdy jsem ale nezažila žádný konflikt mezi cestujícími a revizory,“ podotkla pasažérka.

Za jízdu bez platného jízdního dokladu je ve Zlíně a Otrokovicích přirážka 1000 korun. Pokud cestující zaplatí přímo revizorovi nebo do deseti kalendářních dnů v sídle DSZO, snižuje se na 500 korun. Kdo si jen zapomněl časovou jízdenku doma a dodatečně do deseti kalendářních dnů v sídle DSZO předloží časový kupon platný pro období, kdy byl kontrolován, zaplatí přirážku jen 50 korun. V roce 2009 zachytili revizoři DSZO 8505 cestujících bez platné jízdenky.

ANNA NOVOTNÁ, VERONIKA DOSTÁLOVÁ