Zvolení zastupitelé i jejich náhradníci v Dolní Lhotě složili mandáty. O osudu obce tak v následujících dnech rozhodnou jiní

V sedmičlenném zastupitelstvu obce tak měli mít vítězní občanští demokraté čtyři křesla, zatímco lidovci tři. Na post starosty byla navržena nynější místostarostka Marie Kráčalíková (ODS) a starosta Jaroslav Masař (KDU-ČSL) měl skončit „pouze“ jako místostarosta.

Několikaletá spolupráce KDU-ČSL a ODS se tak během chvíle sesypala jako domeček z karet, navíc způsobem, který může leccos vypovídat o politické kultuře. „Dnes ráno jsem za stěračem auta našla deštěm rozmáčený dopis, v němž mi bylo oznámeno složení mandátů zástupci KDU-ČSL. Z dopisu je jasné, že jejich zvolení zastupitelé, nehodlají pokračovat v práci pro obec, pokud v jejím čele nebude i nadále stát Jaroslav Masař,“ řekla včera Kráčalíková.

Masař podobný způsob předání oznámení odmítl komentovat. „Odstoupení KDU-ČSL bylo podáno na městském úřadě a sděleno občanům prostřednictvím dopisu, v němž jsme vyjádřili svůj jednotný postoj,“ doplnil.

Podle politologa Jakuba Kylouška není tento případ ničím výjimečný, zpravidla totiž k podobným událostem dochází každé volby. „Typické je to především pro malé obce, kde má zastupitelstvo sedm členů a strany mají tři a čtyři křesla. I když má jedna strana většinu, odstoupením druhé strany přestává být zastupitelstvo usnášeníschopné,“ upozornil politolog Jakub Kyloušek. Podle Zákona o obcích je tak nyní osud obce v rukou Ministerstva vnitra.

Oba lídři se shodují v jedné věci. K podobnému kroku podle nich vedla především neshoda ve způsobu fungování zastupitelstva a klíčových postů starosty a místostarosty. Zástupcům lidovců se nelíbí, že by Marie Kráčalíková (ODS) i nadále zůstala ve svém civilním zaměstnání ekonomky firmy. „Nespatřuji v tom zásadní problém, protože zaměstnání je ani ne kilometr od Dolní Lhoty, navíc mám příslib zaměstnavatele, že by mi ve všem vyšel vstříc. Zkoušeli jsme hledat i jiné varianty, ale ani ty se zástupcům lidovců nezdály dobré,“ oponovala Kráčalíková.

Lidovci však podobný scénář nepřipustili. „Naše představa byla, aby se starosta věnoval svému úřadu naplno a nezastával civilní zaměstnání, což protistrana odmítla a přišla s návrhem takzvaného uvolněného místostarosty,“ řekl Masař. To je však podle něj neproveditelné, protože mezi oběma posty jsou zásadní rozdíly v pravomocích. „Celou událost jsme ohlásili na Krajském úřadu a očekáváme, že ministerstvo vnitra vyhlásí nový termín konání voleb,“ dodal.

Podle Kráčalíkové se však lidovci především nesmířili s prohrou ve volbách a odmítli akceptovat ztrátu postu starosty, na který byla jako kandidátka s nejvyšším počtem hlasů nominována. „I když jsme chtěli využít zkušeností Jaroslava Masaře na postu uvolněného místostarosty, velmi záhy se ukázalo, že se tato změna KDU-ČSL nezamlouvá,“ upozornila.

Oslovení občané, kteří nechtěli vzhledem k velikosti obce uvést svá jména, zatím žádné oznámení nebo dopis nezaznamenali. Vesměs se však shodli na tom, že budoucí starosta by se měl naplno věnovat svému úřadu. „Ty půtky pochopitelně sleduji. Podle mě má starosta rozdělanou práci, kterou je třeba dodělat. Osobně se mi nelíbí, že by se tomu měl někdo věnovat třeba jen pár hodin v týdnu, protože je zapotřebí někdo, kdo tomu věnuje veškerou svou energii i čas,“ řekl jeden z občanů Dolní Lhoty.

Stanislav Janalík