Nově bude hlavní pozemní komunikace vedena přímým směrem po nábřeží a řidiči vyjíždějící z mostu budou tak nově dávat přednost v jízdě.

„Důvodem pro změnu přednosti je výrazně vyšší intenzita dopravy v přímém směru po ulici Hlavničkovo nábřeží oproti provozu přes most, který je v soukromém vlastnictví a vjezd na něj je umožněn pouze vozidlům s povolením vlastníka," vysvětlil Tomáš Melzer.

K úpravě dojde v průběhu června a řidiči budou na změnu dopravního režimu upozorněni v předstihu dočasným přenosným dopravním značením umístěným na všech příjezdech k předmětné křižovatce.