Už v červnu avizovala zlínská radnice, že se chystá kompletní rekonstrukce místní komunikace, stavební úpravy parkovacích ploch, úprava povrchu samostatných sjezdů připojených k rodinným domům, nová konstrukce chodníků na ulici Náves a výstavba propojovacích chodníků ve vnitrobloku. A pak také výstavba plochy pro kontejnery na domácí odpad.

close Plánované stavební úpravy v Prštném. info Zdroj: Město Zlín zoom_in Plánované stavební úpravy v Prštném.

„Stavebními úpravami bude zajištěno bezpečné užívání prostranství s preferencí na zklidnění dopravy, dostatečný počet parkovacích stání a jednoznačné vymezení parkovacích stání. Dále bezprašné povrchy a možnost klidového zázemí pro občany lokality a tím zvýšení standardu veřejného prostranství,“ uvedl mluvčí zlínské radnice Tomáš Melzer.

Doplnil, že úpravy vyjdou městskou kasu na zhruba 9,5 milionů korun.

„S celou akcí budou spojena i dopravní omezení, která budou rozdělena do šesti etap tak, aby došlo k minimálnímu omezení a byl zajištěn plynulý provoz,“ sdělil Melzer.

Dopravní omezení budou zahrnovat kyvadlový provoz řízený semafory, omezení třicetikilometrovou rychlostí, zákaz vjezdu do vnitrobloku po dobu stavebních prací, ale i uzavření chodníků po dobu rekonstrukce, kdy bude umožněn vstup pouze obyvatelům dotčených domů.

„Stavební práce začnou nejpozději v polovině srpna a pokud nenastanou nečekané komplikace, hotovo bude do konce letošního roku,“ uzavřel mluvčí.