Důležitou úlohu budou roboti hrát zejména v procesu digitalizace a automatizace výroby, tedy v období takzvané čtvrté průmyslové revoluce. Na nejnovější trendy reaguje i Univerzita Tomáše Bati.

Fakulta aplikované informatiky UTB včera otevřela specializovanou laboratoř robotických systémů.

„Je pojata jako univerzální prostředí pro získání znalostí a dovedností ve vrcholové oblasti průmyslové automatizace,“ vysvětlil děkan fakulty Milan Adámek.

Vybavení umožňuje nejmodernější řízení pohybových stavů robotických systémů včetně toho, aby roboti dokázali rozpoznávat 3D scénu, v níž se pohybují, a aby se na ni dovedli adaptovat.