„Počet uchazečů o zaměstnání evidovaných na úřadech práce Zlínského kraje se v průběhu prvních jedenácti měsíců letošního roku zvýšil z 20 048 v závěru roku 2008 na 31 916 na konci letošního listopadu. Znamená to zvýšení počtu uchazečů o zaměstnání o 59,2 procenta,“ uvedl ředitel Úřadu práce ve Zlíně Zdeněk Semerád.

Pracovníci úřadu práce přitom předpokládají další nárůst nezaměstnanosti také za měsíc prosinec. Naopak počet volných pracovních míst se snížil ze 4272 na konci roku 2008 na 1305 v listopadu 2009, což znamená pokles o šedesát devět procent. Zatímco v závěru loňského roku připadalo na jedno volné pracovní místo asi pět uchazečů o zaměstnání, minulý měsíc to bylo již pět krát tolik.

„V uplynulých letech se míra nezaměstnanosti ve Zlínském kraji pohybovala velmi blízko průměrné nezaměstnanosti v celé ČR. Na konci listopadu 2009 je ve Zlínském kraji míra nezaměstnanosti výrazněji vyšší než je republikový průměr. Zatímco ve Zlínském kraji dosahuje míra nezaměstnanosti hodnoty 10,1 procenta, v České republice je to 8,6 procent,“ řekl Semerád.

„Ukazuje se tak, že ekonomická krize se ve Zlínském kraji projevila daleko více v nárůstu nezaměstnanosti, než tomu bylo v jiných oblastech ČR. Jedním z důvodů je určitě struktura zaměstnanosti a zaměření zejména průmyslové výroby do odvětví, která byla krizí postižena nejvíce. Ve srovnání s ostatními kraji v republice vykazuje Zlínský kraj šestou nejvyšší míru nezaměstnanosti,“ pokračoval ředitel úřadu práce.

O práci přišli v letošním roce kvůli krizi i lidé, kteří na to dosud nebyli zvyklí, například z technických oborů. O svá zaměstnání však mají obavy i ti, kterým zatím výpověď nehrozí. „Zatím svou práci mám, ale nikdo neví, co může být dál. Klidně se mohu ocitnout před vývěskou na úřadu práce i já,“ zauvažoval sedmatřicetiletý technik Jiří Coufal ze Zlína.

Naopak nezaměstnaní jsou v hledání nových pracovních pozic daleko aktivnější, než dříve. Mnoho z nich již pasivně nespoléhá na pomoc úřadu práce. „Jsem nezaměstnaná už téměř půl roku. Obešla jsem řadu výběrových řízení, ale zatím se mi nové místo získat nepodařilo. Sleduji internet a zaregistrovala jsem se v několika personálních agenturách,“ uvedla pětačtyřicetiletá žena, která si nepřála uvést své jméno.

Přes veškerá nepříznivá letošní fakta a očekávání se zatím nepodařilo dosáhnout čísla z února 2004. Tehdy bylo v evidencích úřadů práce 33 318 uchazečů o zaměstnání a míra nezaměstnanosti dosáhla ve Zlínském kraji hodnoty 11,14 procenta.

„Je pravděpodobné, že tento rozhodně ne pozitivní rekord by mohl být v roce 2010 překonán. I když bych se velmi rád v této prognóze mýlil,“ uzavřel Semerád.