NEJVĚTŠÍM PŘÍJMEM JSOU DANĚ

Schvalování ale provázelo mnoho námitek, dotazů a návrhů na odložení hlasování. Opoziční Zlín 21 například upozorňoval zejména na absenci základních dokumentů. K možnosti hlasování o rozpočtu postrádali programové prohlášení vládnoucí koalice a investiční plán.

Ten má být podle náměstka primátora Bedřicha Landsfelda schválen až začátkem roku 2019. Primátor Jiří Korec tvrdí, že programové prohlášení bude do Vánoc. „Za tím si stojím,“ uvedl.

Nejvýznamnějšími příjmovými položkami jsou daňové příjmy.

Oprava silnice, ilustrační foto.
300 milionů pro silnice pomůže zvýšit bezpečnost

JEN NA DOPRAVU 100 MILIONŮ

V rámci nedaňových příjmů jsou důležitou položkou příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí. Mezi nejvýraznější výdajové položky patří částky do oblasti dopravy, školství a kultury. Jen do dopravy pak půjde částka přes 100 milionů korun.

„Ta umožní například zahájit práce na rekonstrukci prostoru na třídě 2. května, vybudovat cyklostezku v ulici Výletní a na Tyršově nábřeží nebo opravit komunikaci v ulici Středová spojenou s vybudováním stezky pro cyklisty,“ uvedl tiskový mluvčí města Zdeněk Dvořák.

TVOŘIT SE BUDE DÁLE

Pokračovat bude projekt Tvoříme Zlín, díky kterému mohou občané navrhovat proměny veřejného prostoru. V rozpočtu je na něj opět vyčleněná částka 5 milionů korun. Na investice do místních částí je v rozpočtu vyčleněno 25 milionů jako v předchozích letech.

Město poskytne také řadu neinvestičních dotací na provoz a činnost.

DIVADLO ZA 50 MILIONŮ

Nejvyšším provozním příspěvkem organizacím zřizovaným městem je částka téměř 50 milionů. Určena je Městskému divadlu Zlín. Zoo a zámek Lešná pak dostane více než 22 milionů.

Například Filharmonie Bohuslava Martinů může počítat s částkou více než 26 milionů korun, společnost STEZA, která provozuje městské bazény a koupaliště, dostane více než 25 milionů. Mezinárodní filmový festival Zlín Film Fest město podpoří částkou 7,5 milionu, motoristické Barum Czech Rally Zlín přispěje 3 miliony korun.

Z ostatních organizací město Zlín podpoří Krajskou knihovnu Františka Bartoše částkou téměř 6 milionů.

DLUH TÉMĚŘ 400 MILIONŮ

Na splátku bankovních úvěrů předpokládá město vynaložit v roce 2019 částku ve výši 64 milionů, aktuální dluh města k 30. listopadu 2018 je téměř 400 milionů.

Nejvýraznější příjmové i výdajové položky

PŘÍJMY Z DANÍ. Do městské kasy přiteče nejvyšší částka z daňových příjmů. Konkrétně se jedná o podíl z celostátního hrubého výnosu daně, a to daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, odváděné zaměstnavatelem jako plátcem daně podle zákona o daních z příjmů: dle návrhu rozpočtu město očekává částku 285 milionů korun. Daně z příjmu právnických osob by se měly vyšplhat k 230 milionům a daně z přidané hodnoty lze očekávat dle návrhu rozpočtu ve výši 553 milionů.

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY. V rámci nedaňových příjmů jsou dominantní položkou příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí. Jde o pronájmy bytů, nebytových prostor, nájmy movitého a nemovitého majetku. Do kasy města by mělo přibýt přibližně 114 milionů.

PROVOZNÍ VÝDAJE. Nejvýraznější provozní výdaje se týkají oblasti dopravy, školství a kultury. Kompenzace za služby ve veřejné přepravě cestujících včetně úhrady za „junior pasy“ šplhají k částce vyšší než 150 milionů korun. Provozní příspěvky do 22 mateřských škol a 13 základních škol jsou v navržené výši 60 milionů korun.

PRO SPORT A ZÁJMOVOU ČINNOST. Další vysoké částky poputují do oblasti tělovýchovy a zájmové činnosti. Mimo dotace společnosti STEZA (25 milionů) jsou neinvestiční dotace na výdaje spojené s činností mládežnických družstev. Provoz tělovýchovných zařízení šplhá přes 57 milionů.

BYDLENÍ, SLUŽBY, ROZVOJ. Oblast bydlení, služeb a územního rozvoje spolkne přes 141 milionů. Správa bytového fondu bytové hospodářství pak téměř 88 milionů, veřejné osvětlení více než 31 milionů a správa a údržba veřejných pohřebišť přijde na více než 13 milionů.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. Výrazné položky zahrnuje i oblast životního prostředí. Na sběr a svoz komunálních odpadů je počítáno s částkou kolem 25 milionů, Technické služby Zlín obdrží dotace na třídírnu odpadů a provoz sběrných dvorů a mobilní svozy ve výši téměř 20 milionů.

MĚSTSKÁ POLICIE. Činnost městské policie přijde město na téměř 80 milionů, na provoz městského úřadu včetně mezd, energií, údržby administrativních budov, kanceláří místních částí, projekty informačních technologií je potřeba částka vyšší než 287 milionů.

Jak jsou na tom jinde

UHERSKÉ HRADIŠTĚ bude pracovat s rozpočtem s výsledkem hospodaření 149,3 milionu korun. „Hospodaření města je navrženo jako ztrátové. Město ztrátu z hospodaření pokryje přebytkem z vlastních zdrojů, vytvořených v předcházejícím období,“ uvedl tiskový mluvčí města Jan Pášma. Příjmy města by měly dosáhnout částky 687,1 milionu korun, výdaje pak jsou předpokládány v částce více než 836 milionů.

KROMĚŘÍŽ plánuje na příští rok investice za 113,4 milionu korun. Rozpočet počítá s příjmy i výdaji ve výši 675,9 milionu korun. „Těší mě, že po mnoha letech jsme díky dobré ekonomické kondici města mohli zastupitelům předložit vyrovnaný rozpočet,“ uvedl starosta Jaroslav Němec.

VSETÍN má na rok 2019 rozpočet navržen schodkový při celkových rozpočtovaných příjmech téměř 700 milionů a celkových rozpočtovaných výdajích ve výši přesahující částku 827 milionů. Částka158 milionů je vyrovnána smluvně zajištěnými krátkodobými půjčenými prostředky ve výši 75 milionů korun a finančními prostředky vedenými na bankovních účtech ve výši přesahující 83 milionů korun.