Pro stavbu kruhového objezdu už město získalo veškerá povolení a nyní je vypsáno výběrové řízení na zhotovitele stavby.

„Zhotovitel bude mít nelehký úkol a to, že stavba musí být dokončena během měsíce srpna, do 14 dní od převzetí staveniště, nejpozději však do zahájení Barum Czech Rally Zlín. Tyto podmínky byly v rámci povolení stanoveny Policií ČR z důvodu menšího prázdninového provozu,“ uvedl mluvčí radnice Tomáš Melzer.

Dodal, že během zmíněných čtrnácti dní v srpnu musí řidiči v tomto úseku počítat s dopravním omezením.

„Pokud se městu nepodaří za stanovených podmínek Policie ČR najít vhodného zhotovitele, přesune se investiční akce do roku 2023,“ nastínil mluvčí.

Město si od stavby rondelu slibuje zlepšení bezpečnosti a plynulosti dopravy na tomto úseku.

„Cílem opatření je umožnit bezpečné připojení Jižních Svahů na ulici Fryštácká, usnadnit levé odbočení z Jižních Svahů na Fryšták při vysokých intenzitách v době dopravní špičky, přinést zklidnění na tuto velmi vytíženou tepnu,“ vysvětlil Melzer s tím, že podle výsledků letošního týdenního měření projede v tomto úseku přes 2300 aut za hodinu.

Jako první se kvůli montáži nových závor uzavřelo parkoviště u Velkého kina.
Parkovací revoluce ve Zlíně? Přibudou závory s kamerami i nové cedule

Jednodušší odbočování vlevo

Jedním z řidičů, který přes tuto křižovatku denně projíždí směrem z Fryštáku, je i Jan Bílek.

„Nový kruháč se mě moc nedotkne. Projíždím tou křižovatkou zpravidla rovně po hlavní cestě, takže pro mě bude spíš na obtíž, jelikož budu muset zpomalit a neprojedu to tam tak plynule,“ řekl Deníku.

Chystanou novinku si však pochvalují lidé z Jižních Svahů.

„Mnohem jednodušeji se teď z Jižních Svahů bude odbočovat vlevo, odpoledne to tam je totiž často katastrofa. Věřím, že se tam bude jezdit mnohem lépe,“ prozradil Patrik Ševčík.

Kruhová křižovatka je navržena jako jednopruhová se zachováním všech bypassů. Středový ostrůvek je tvořen betonovými citybloky. Usměrňování dopravy bude řešeno pomocí svislého a vodorovného dopravního značení, krátkých příčných prahů a zpomalovacích polštářů.

„Všechna tato opatření budou vyžadovat odfrézování cca pěti centimetrů stávající asfaltové vrstvy, položení nového povrchu v celé šířce a realizaci vodorovné dopravní značení (VDZ), které bude probíhat dvoufázově,“ popsal mluvčí s tím, že v první fázi se tak na obrusnou vrstvu vozovky provede kompletní rozsah VDZ barvou a po stabilizaci vlastností povrchu vozovky nebo po uplynutí zimního období bude provedena druhá fáze z plastu.

Ilustrační foto
Zóny, měsíční jízdenky i zdražování. Přichází změny ve veřejné dopravě v kraji

Dočasná stavba

Město si investiční akci vzalo za svou po dohodě se Zlínským krajem, který tam chystá dálniční přivaděč k dálnici D49 končící u Fryštáku, který má navazovat na obchvat lokality Zálešná. Dálnice D49 by měla být dokončena v 2024.

„Také z tohoto důvodu bude stavba kruhové křižovatky ze strany města Zlína dočasnou stavbou, dokud se nepodaří Zlínskému kraji získat povolení k dálničnímu přivaděči,“ vysvětlil Melzer.

„Myslím, že na podobnou stavbu se zde dlouho čekalo. Chceme tímto krokem zlepšit bezpečnost dopravy v tomto místě a zároveň připravit zlepšení dopravních toků po dokončení dálnice D49 u Fryštáku.“ řekl radní pro dopravu Michal Čížek.