Důvodem je nejen zájem občanů o ekologii a své zdraví, ale především přísná legislativa, podle níž si majitelé septiků, jímek a čistíren povolených do konce roku 2001 musí letos vyřídit žádost o prodloužení již stávajícího povolení kvypouštění odpadních vod.

Nejvýrazněji tak vzrostl zájem lidí o zjištění kvality odpadních vod. „A to o více než sto procent. Zatímco běžně provádíme rozbory zhruba čtyřiceti vzorků týdně, vposlední době je to osmdesát až sto vzorků,“ informuje Václav Janík, vedoucí laboratoře společnosti VaK Vsetín.

Vposlední době se však zvýšil i zájem o rozbory pitných vod ze soukromých studní. Voda zindividuálních zdrojů totiž často vykazuje závady. „Mezi ty nejčastější nedostatky patří vysoký obsah dusičnanů, zvýšené množství i nebezpečných mikroorganismů nebo vysoký obsah železa. Konkrétně stímto problémem se u nás potýká jedna z deseti studní,“ jmenuje nejběžnější problémy vedoucí laboratoře. Zatímco špatná mikrobiologická kvalita vody se podle jeho slov dá snadno odstranit dezinfekcí nebo převařením, vysoký obsah dusičnanů často souvisí shnojením na zahrádkách.

Desítka laborantů na třech pracovištích tak má vtěchto dnech plné ruce práce. Kromě zjišťování kvality vody pro soukromé osoby totiž každoročně provádí bezmála tisícovku povinných rozborů pitných vod zvodovodního řadu a dalších téměř dva tisíce rozborů odpadních vod pro městské a obecní čistírny. Pravidelně zjišťuje také kvalitu vody vmístních studánkách, protože je ta je velmi proměnlivá a závisí na počasí. „Například vloni byla kvalita vody ve studánkách horší. Obecně se ale dá říci, že na Valašsku je relativně dobrá a když si kvůli ní lidé vyjdou do přírody, určitě je to zdravé,“ uzavřel Václav Janík.