close Ředitel Městské policie Zlín Milan Kladníček. info Zdroj: archiv Milana Kladníčka zoom_in Ředitel Městské policie Zlín Milan Kladníček. "Jde nám především o zdraví našich občanů. Někteří však nemají znalosti o nových vládních opatřeních. proto se je zlínští strážníci snaží seznámit s novým nařízením o povinnosti nošení respirátorů, případně roušek," vysvětlil ředitel zlínské městské policie Milan Kladníček v rozhovoru pro Deník.

Pane řediteli jaké úkoly mají strážníci ve Zlíně k novým vládním opatřením?

V rámci běžných kontrol se zaměřujeme také na kontrolu nových předpisů, jejichž cílem je omezení šíření koronaviru. Jde jednak , kde jde o krizová opatření Vlády ČR a o mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR vydaná podle zákona o ochraně veřejného zdraví. Právě do této skupiny patří nejnovější povinnost používat respirátor nebo chirurgickou roušku na všech veřejně přístupných místech v zastavěném území obce a mimo něj, kde se setkají dvě osoby z různých domácností na menší vzdálenost, než jsou dva metry. O této nové zákonné povinnosti stále ještě spousta lidí neví a tak je na tuto skutečnost zatím upozorňujeme a vysvětlujeme. Ale to nejde donekonečna.

Jak tedy probíhají kontroly dodržování platných vládních opatření?

Kontroly jsou uskutečňovány v rámci běžného výkonu služby, kdy se hlídky zaměřují přednostně na místa s vyšší koncentrací osob. Od zavedení povinnosti používat účinnější ochranné prostředky tak mohli občané zaznamenat častější přítomnost strážníků například na zastávkách městské hromadné dopravy. Také reagujeme na poměrně četné podněty občanů na to, že někde dochází k porušování vládních či ministerských nařízení.

Jaké jsou sankce za nedodržování, například nošení respirátorů v zastavěných částech obce, prostředcích MHD, budovách apod.?

Nejvyšší pokuta, kterou může strážník nebo policista uložit příkazem na místě, je 10 tisíc korun. Pokud nejsou naplněny podmínky pro tento způsob projednání přestupku, oznámíme jej k dalšímu řízení správnímu orgánu. Rád bych upozornil, že zde hrozí skutečně vysoké pokuty, fyzické osobě lze za přestupek podle krizového zákona uložit pokutu v řádech desetitisíců, u fyzické podnikající nebo právnické osoby je to až do 3 milionů korun To je ovšem již zcela mimo policii a záleží na správním orgánu.

Jak lidé reagují na případná upozornění od zlínských strážníků?

Mezi lidmi je stále častěji patrná frustrace ze současného stavu, stále nepříznivějšího vývoje epidemie a stále přísnějších opatření, která nás mílovými kroky vzdalují od způsobu života, jenž jsme ještě před rokem považovali za zcela běžný.

Strážníci vykonávají službu ve stejnokrojích a pro veřejnost jsou tak symbolem státu, který by si při zvládání epidemie jistě mohl počínat lépe a obratněji. Proto se stává, že lidé ventilují svou nevoli vůči mužům a ženám v uniformě, kteří současnou situaci ovšem nijak nezavinili a ani nemají možnost podobu předpisů jakkoliv ovlivnit.

Pak dochází například k situacím jako o posledním víkendu, kdy ve zlínské čtvrti s hustou zástavbou intervenovala MP Zlín u rušení nočního klidu. Obyvatel půldomku si udělal před domem hlučnou party s hudbou, která logicky obtěžovala jeho sousedy. Strážníky odmítl uposlechnout s odkazem na to, že nesouhlasí s nouzovým stavem a nehodlá se proto žádným omezením podřizovat. V takovém případě bude mít věc dohru před správním orgánem.

Co by příslušníci zlínské městské policie obyvatelům krajského města doporučili?

I my bychom si velmi přáli, aby současná omezení co nejdříve skončila. Bez ohleduplnosti mezi lidmi a elementární kázně, která může zabránit přenosu nákazy, se však tomuto cíli bohužel zbytečně vzdalujeme.

Jedná se o zákeřnou nemoc, kterou mohou šířit infikované osoby bez příznaků a která proběhne u jednoho velmi lehce, zatímco druhý skončí na lůžku intenzivní péče nebo smrtí. Velké poděkování proto patří všem lékařům, sestřičkám, záchranářům a dalším pracovníkům včetně dobrovolníků, kteří již rok zažívají v nemocnicích nepoznané.

Prosím, buďme k sobě navzájem při běžném kontaktu ve městě ohleduplní a udělejme každý za sebe maximum možného, abychom předcházeli dalšímu šíření tohoto onemocnění.

Kde musíte nosit respirátor či chirurgickou roušku

Ve všech vnitřních prostorách (výjimkou je vaše bydliště nebo ubytování)
Také na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce.

Povinnost nosit roušku je podle nařízení vlády také na všech ostatních veřejně přístupných místech mimo zastavěné území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti;

Kde musí mít občané nasazen jen respirátor, nikoliv roušku:

Tuto ochrana nosu a dýchacích cest se musí mít lidé nasazenu v těchto prostorách

  • obchody, provozovny služeb;
  • lékařské ambulance, zdravotnická zařízení,
  • zařízení sociálních služeb, např. týdenní stacionáře, domovy pro seniory atd.;
  • mezinárodní letiště.
  • v prostředcích veřejné dopravy;
  • na nástupišti, v přístřešku a čekárně veřejné dopravy;
  • v motorových vozidlech, ledaže se v motorovém vozidle nachází pouze osoby z jedné domácnosti.

Jaké musí mít ochrana nosu a úst parametry:

Respirátor nebo obdobný prostředek musí být vždy bez výdechového ventilu a musí splňovat minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem, například FFP2, či KN95.

Zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek pak musí naplňovat minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének.

Zdroj: Vláda ČR