„Doubravy mě zkrátka uchvátily,“ říká v krátkém rozhovoru pro Deník.

Jak se obec rozrůstá, má například pozemky pro rodinnou výstavbu? Je zájem o bydlení v Doubravách?

Samozřejmě zájem o výstavbu v naší obci je znatelný. Obec dle současného územního plánu má zhruba přes 40% nevyužitou plochu pro výstavbu rodinných domů. Problémem je však skutečnost, že tyto pozemky jsou soukromé a vlastníci si je drží bez toho, aby na nich buď sami realizovali výstavbu, či je prodali případným zájemcům, kteří by na nich rádi stavěli. Bohužel stejně jako u nás, je to podobné i v okolních obcích.

Co máte na obci Doubravy rád?

Do obce Doubravy jsem se přistěhoval ze Zlína před více jak 25-ti lety. Doubravy mě uchvátily nejen svou přírodou, pozitivní energií, ale především lidmi, kteří jsou nejen velmi přátelští, pohostinní, ale především neskutečně pracovití. A to je pro mě ten největší poklad této obce. Navíc si pokládám za velkou čest, být nejen jeho součástí, ale mít možnost se podílet na jeho rozvoji a prosperitě.

Co vás jako starostu v obci trápí?

Obecně si myslím, že pokud se chce, dá se v obci zvládnout hodně. Důležitá je v prvé řadě jednotnost celého zastupitelstva, které musí primárně vnímat svou práci, jako službu pro své občany.

Druhou důležitostí je popasovat se se stále zvyšující zátěží státu, kladenou na malé obce. Určitě by bylo fajn, kdyby už někdo začal z vyšších míst reálně uvažovat a uvědomil si, že za situace, kdy na malých obcích je většinou jen jedna Mařenka (paní hospodářka) a jeden Pepíček (starosta), je s ohledem na množství povinností a činností obce, časově problém vše stíhat. A pokud jsme navíc svědky toho, jak se nám ceny všeho kolem zvyšují, nebylo by od věci přehodnotit příjmy malých obcí (Rozpočtové určení daní). Závěrem bych chtěl říci, že na malých obcích dokážeme dobře hospodařit i s málem, lidé nás nezištně podporují, za což jsme jim vděčni. Naši velkou snahou vždy bude, abychom i z toho mála, co si můžeme dovolit, byl jejich život v obci šťastný a spokojený.

Za sebe si dovolím říci, že i přes složitost vedení obce budu vždy doubravským patriotem. Stejně jako mí kolegové starostové malých obcí i já se ztotožňují s citátem :

„Komukoliv prospěti můžeš, prospívej rád, možno-li, celému světu. Sloužiti a prospívati je vlastností povah vznešených…“