Rozpočet Zlínského kraje je stejně jako v minulých letech pro rok 2018 navržen jako schodkový. Příjmy jsou plánovány ve výši 10,6 miliard a výdaje ve výši 11 miliardy. Rozdíl mezi příjmy a výdaji je 471 milionů.

Rozpočtový schodek bude hrazen z vlastních volných finančních prostředků. Největší část rozpočtu tvoří výdaje do škol a školských zařízení (5,5 miliardy), příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím zřizovaným krajem (1,1 miliardy) a peníze pro poskytovatele sociálních služeb (710 milionů).

Od vzniku krajů byl rozpočet ZK vždy schodkový, pouze v roce 2002 a 2003 byl vyrovnaný.