„Zatímco loni bylo ke konci měsíce července rozvedeno 173 manželství, letos máme ve stejném časovém období rozvodů 233,“ uvedla předsedkyně soudu v Uherském Hradišti Marie Chmelařová.

Tento fakt má podle psychologů na svědomí nejčastěji nevěra. „Dlouhodobý mimomanželský vztah je velmi závažným nestabilizujícím faktorem,“ uvedl psycholog Jaroslav Valenta, podle kterého mezi další příčiny krachu manželství patří nežádoucí vlastnosti partnerů, jakými jsou například přílišná vznětlivost, uzavřenost, plachost, žárlivost, egoismus a nezdrženlivost.

Především posledně zmiňovaný osobnostní rys zřejmě posiluje důvody k dalším rozpadům manželství nejintenzivněji. „Pokud se dotyčný příliš nezdržuje v místě svého domova, může to posílit jeho sklony k hráčství, závislosti na alkoholu či jiných návykových látkách,“ dodal odborník.

Až k rozvodu mohou vést také potíže při soužití, které plynou z odlišného životního styl, na který byli oba partneři dříve zvyklí. „Od rodičů v dětství a v době dospívání přebíráme nápodobu fungování rodiny, která může být odlišná chodu nové vlastní rodiny,“ vysvětlil Valenta.

Prostředí původních rodin totiž každého údajně ovlivňuje výrazněji, než se obecně soudí. Další příčinou ztroskotání manželského svazku mohou být také obrovské rozdíly v komunikačním stylu partnerů nebo odlišný názor na zacházení s penězi. „Manželství se mi rozpadlo už před lety. Přestali jsme si se ženou rozumět jak ve finančních otázkách, tak i v názorech na výchovu naší dcery. To vedlo k dalším neshodám, které završily rozvodem,“ popsal svoji životní zkušenost muž z Uherskohradiš­ťska, který si nepřál být jmenován.

Také soužití dvou generací, partnerů a jejich rodičů, může podle slov psychologa přispět k vážným problémům ve vztahu. „Rozvod považuji v některých případech za jediné možné řešení. A to například v případě, když muž vztáhne ruku na manželku nebo dítě. Také zastávám názor, že setrvávat ve svazku jen proto, aby měl potomek ve své blízkosti oba rodiče, není rozumné řešení,“ sdělila svůj postoj k rozvodům pětadvacetiletá Martina Hálová.