Náročné životní podmínky a zhoršující se společenská i ekonomická stabilita v ČR. Tohle všechno se může podepsat na tom, proč je rozvodů stále více. Nahromaděné problémy a spory pak často vedou k rychlému a radikálnímu řešení.

Podle Centra poradenství pro rodinu a partnerské vztahy, které se na danou problematiku specializuje, je hlavní příčinou rozvodů dlouhodobý stres z důvodu finanční nepřízně, ztráty zaměstnání a bytové nejistoty.

„Často tyto problémy lidé řeší zkratkovitě různými úniky alkoholem, hazardem, může se objevit agrese v podobě domácího násilí. Jiným únikem bývá nevěra, půjčky a následné zadlužení. Tyto jevy jsou pak důvodem k rozvodu," upřesnila psycholožka Lenka Rezková z Centra pro rodinu a partnerské vztahy ve Zlíně.

Statistiky dále uvádějí období, kdy se manželské páry rozvádějí nejčastěji. Jedním z nich je osmý a devátý rok. Častěji ovšem dochází k rozvodům zpravidla po dvaceti letech.

„Tomuto období se říká prázdné hnízdo, kdy z rodiny odcházejí dospívající a dospělé děti. Rodiče pak zůstanou úplně sami," uvedla dále psycholožka Rezková.

Právě děti jsou hlavním klíčem k tomu, aby rozvody a následná péče probíhaly klidně a bez soudních peripetií.

Zlínská advokátní kacelář Miloslava Jančíka zaznamenává na padesát procent případů rozvodů, které probíhají relativně v poklidu. „Manželé se domluví na úpravě poměrů k nezletilým dětem a vypořádání společného jmění. Rozvod proběhne sepsáním listin u soudu, při němž je schválena dohoda rodičů bez nařízení jednání a účastníkům přijde rozhodnutí pouze poštou," přiblížil advokát Jančík.

Trend se mění

Nepsaným pravidlem zůstává fakt, že ženy navštěvují manželské poradny častěji než muži. Pomoc v Centru poradenství z důvodu záchrany manželství nebo partnerského vztahu hledá zpočátku většinou jeden z partnerů.

„Ženy jsou obecně více zaměřené na vztahy. Na jejich prožívání, a tedy i řešení," sdělila psycholožka Rezková. Podotýká ovšem, že trend se za poslední dobu mění.

Téměř vždy lze chátrající vztah včasně zachránit. Snaha však nesmí být na straně jednoho partnera, nýbrž vzájemná. Možnosti záchrany jsou hodně individuální, záleží nejen na příčině krize, ale i na osobnostech partnerů.

Hlavně nestrkat hlavu do písku

Obecné rady psychologů ale nejsou příliš platné, jelikož příčiny rozpadu manželství se liší. Lenka Rezková však za Centrum pro rodinu a partnerské vztahy jednu radu přece jen má. „Partneři by se neměli nechat zastrašit krizí či jakýkoli problém dlouhodobě neřešit. Není dobré strkat hlavu do písku, nemluvit a potlačovat nespokojenost. Pak může problém či krize narůst a zesílit do již téměř neřešitelného stavu," uvedla Rezková.

Zlínská radnice hovoří o rozvodech ve strategickém plánu rozvoje města Zlína.

„Ve Zlíně je v těchto oblastech setrvalý stav. Je městem konzervativním a v těchto ohledech se odlišuje od většiny dalších sídel v České republice," je přesvědčen Vojtěch Jelínek, jeden z garantů tvorby strategického plánu.

Autor: Jakub Schmid